Dataset

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2005 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De reeks Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen, 2005 = 100 geeft het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en winst & risico van de aannemer maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar. Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens, afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

In de tabel zijn de volgende onderwerpen te selecteren:

  • prijsindexcijfers inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW),
  • procentuele mutaties reeks inclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen eerder.
  • prijsindexcijfers exclusief BTW,
  • procentuele mutaties reeks exclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf het 1e kwartaal 2005 tot en met het 4e kwartaal van 2012.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt voortgezet als Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2010 = 100. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80278ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80278ned

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten, winst en risico Prijsindexcijfers en mutaties t.o.v. 4 kwartalen eerder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80278ned

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten, winst en risico Prijsindexcijfers en mutaties t.o.v. 4 kwartalen eerder