Dataset

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2005 - 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De reeks Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen, 2005 = 100 geeft het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en winst & risico van de aannemer maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar. Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens, afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

In de tabel zijn de volgende onderwerpen te selecteren:

  • prijsindexcijfers inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW),
  • procentuele mutaties reeks inclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen eerder.
  • prijsindexcijfers exclusief BTW,
  • procentuele mutaties reeks exclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf het 1e kwartaal 2005 tot en met het 4e kwartaal van 2012.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 juli: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt voortgezet als Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2010 = 100. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80278ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80278ned

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten, winst en risico Prijsindexcijfers en mutaties t.o.v. 4 kwartalen eerder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80278ned

Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten, winst en risico Prijsindexcijfers en mutaties t.o.v. 4 kwartalen eerder