Dataset

Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 29-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De reeks Outputprijsindex van nieuwbouwwoningen, 2015=100 geeft het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en 'winst en risico' van de aannemer, maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar. Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens die afkomstig zijn van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers: De cijfers blijven vier kwartalen voorlopig. Daarna worden ze definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 maart 2024: De cijfers van het 4e kwartaal 2022 zijn definitief vastgesteld. Daarnaast zijn de cijfers van het 4e kwartaal en het jaar 2023 toegevoegd.

De indexcijferreeksen in deze tabel hebben 2015 als referentiejaar (2015=100). Om de uitkomsten van de indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. Vanwege de implementatie van FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics) in 2021 wordt de basisverlegging deze keer met een jaar verschoven naar 2021=100. De daarop volgende basisverlegging zal wel weer in een gebruikelijk jaar plaatsvinden, namelijk 2025=100. Bij de publicatie van de verslagperiode 1e kwartaal 2024 zal zo’n basisverlegging plaatsvinden en zal worden overgestapt naar het referentiejaar 2021 (2021=100). De indexreeksen met referentie 2021=100 zullen worden gepubliceerd in nieuwe StatLinetabellen. Deze tabel wordt vanaf dat moment stopgezet en niet meer geactualiseerd. Deze tabel blijft wel beschikbaar in het archief. De nieuwe tabellen 2021=100 zullen starten met verslagperiode 1e kwartaal 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers van het 1e kwartaal 2024 zullen eind juni 2024 verschijnen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83908NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83908NED

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief btw

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83908NED

Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief btw