Dataset

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/16/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het voortschrijdend jaargemiddelde van de bouwkosten, inhoud en oppervlakte van nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen voor woningen met een totale bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW over de afgelopen twaalf maanden. Verleende bouwvergunningen waarin een mix van woningen met wooneenheden, recreatiewoningen en/of bedrijfsruimten in voorkomen worden in deze statistiek niet meegenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar landsdelen.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers: De voortschrijdende jaarcijfers vanaf januari 2012 t/m september 2022 zijn definitief. De voortschrijdende jaarcijfers vanaf oktober 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 16 november 2023: Het voorlopig voortschrijdend jaarcijfer van 2022 oktober - 2023 september is aan de tabel toegevoegd. Het voortschrijdend jaarcijfer van 2021 oktober - 2022 september is definitief gemaakt. De drie voorlopige voortschrijdende jaarcijfers, die liggen tussen het nieuwe cijfer en het cijfer dat definitief is gemaakt, zijn opnieuw bepaald en kunnen verschillen van eerdere publicaties.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk kwartaal worden de voortschrijdende jaarcijfers opnieuw berekend. De nieuwe - voorlopige - voortschrijdende jaarcijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. De voortschrijdende jaarcijfers van 4 kwartalen eerder worden dan definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83673NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83673NED

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83673NED

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode