Dataset

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/07/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het voortschrijdend jaargemiddelde van de bouwkosten, inhoud en oppervlakte van nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen voor woningen met een totale bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW over de afgelopen twaalf maanden. Verleende bouwvergunningen waarin een mix van woningen met wooneenheden, recreatiewoningen en/of bedrijfsruimten in voorkomen worden in deze statistiek niet meegenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar landsdelen.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers: De voortschrijdende jaarcijfers vanaf januari 2012 t/m maart 2020 zijn definitief. De voortschrijdende jaarcijfers vanaf april 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 mei 2021: Het voorlopig voortschrijdend jaarcijfer van 2020 april - 2021 maart is aan de tabel toegevoegd. Het voortschrijdend jaarcijfer van 2019 april - 2020 maart is definitief gemaakt. De 3 voorlopige voortschrijdende jaarcijfers, die tussen het nieuwe cijfer en het cijfer dat definitief is gemaakt liggen, zijn opnieuw bepaald en kunnen verschillen van eerder publicaties.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk kwartaal worden de voortschrijdende jaarcijfers opnieuw berekend. De nieuwe - voorlopige - voortschrijdende jaarcijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. De voortschrijdende jaarcijfers van 4 kwartalen eerder worden dan definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83673NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83673NED

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83673NED

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode