Dataset

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-10-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het voortschrijdend jaargemiddelde van de bouwkosten, inhoud en oppervlakte van nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend. De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen voor woningen met een totale bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW over de afgelopen twaalf maanden. Verleende bouwvergunningen waarin een mix van woningen met wooneenheden, recreatiewoningen en/of bedrijfsruimten in voorkomen worden in deze statistiek niet meegenomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar landsdelen.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers: De voortschrijdende jaarcijfers vanaf januari 2012 t/m juni 2020 zijn definitief. De voortschrijdende jaarcijfers vanaf juli 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 augustus 2021: Het voorlopig voortschrijdend jaarcijfer van 2020 juli - 2021 juni is aan de tabel toegevoegd. Het voortschrijdend jaarcijfer van 2019 juli - 2020 juni is definitief gemaakt. De 3 voorlopige voortschrijdende jaarcijfers, die tussen het nieuwe cijfer en het cijfer dat definitief is gemaakt liggen, zijn opnieuw bepaald en kunnen verschillen van eerder publicaties.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk kwartaal worden de voortschrijdende jaarcijfers opnieuw berekend. De nieuwe - voorlopige - voortschrijdende jaarcijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. De voortschrijdende jaarcijfers van 4 kwartalen eerder worden dan definitief.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83673NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83673NED

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83673NED

Gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode