Dataset

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex 2000 = 100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het inputprijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen volgt de prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen loon en materiaal bij de nieuwbouw van een woning. De reeks weerspiegelt de ontwikkeling van lonen in de bouwnijverheid en van een pakket bouwmaterialen zoals dat in de woning(nieuw)bouw wordt toegepast. Bij de samenstelling van de index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en winst & risico buiten beschouwing.

In de tabel zijn de volgende onderwerpen te selecteren:

  • Bouwkosten totaal (loon en materiaal),
  • Looncomponent,
  • Materiaalcomponent.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Alle indexcijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie De voorlopige indexcijfers kunnen als gevolg van nieuw en/of geactualiseerd bronmateriaal nog gewijzigd zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De reeks nieuwbouwwoningen, inputindex 2000=100 is per 2-2-2009 gestopt. Maart 2009 zal de nieuwe publikatie verschijnen op basis van 2005=100. Deze zal berekend worden vanaf januari 2005. Dan zullen ook de voorlopige cijfers van januari 2009 verschijnen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70926ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70926ned

Inputprijsindexcijfers totaal, looncomponent en materiaalcomponent.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70926ned

Inputprijsindexcijfers totaal, looncomponent en materiaalcomponent.