Dataset

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2005 = 100, 2005 - 2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in de inputprijsindex (2005 = 100) van de kosten loon, materiaal en materieel voor Grond-, weg- en waterbouwprojecten (GWW). Er worden acht deelgebieden binnen de GWW onderscheiden. Deze deelgebieden zijn ontleend aan de standaard Clasification Products to Activity. Voor elk deelgebied wordt een indexreeks bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een project in de GWW- is opgebouwd. Het prijsindexcijfer voor de Totaal GWW is een gewogen gemiddelde van de acht deelgebieden. De gepubliceerde prijsindexcijfers van de GWW zijn gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau van de betreffende maand. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de algemene kosten en 'winst & risico' buiten beschouwing. Naast de prijsindexcijfers worden ook de ontwikkelingen ten opzichte van 1 jaar eerder gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met oktober 2013

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze reeks zijn definitief.

Wijzigingen per 28 februari 2014: Cijfers van 2013 zijn definitief vastgesteld en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De reeks op basis van 2005 = 100 is gestopt. Deze tabel wordt opgevolgd door Prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw (GWW), 2010 = 100. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80858ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80858ned

Index van wegen, spoorwegen, bruggen en tunnels, waterbouwkundige werken, elektr. installaties en totaal GWW (2005=100), mutaties tov 1 jaar terug.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80858ned

Index van wegen, spoorwegen, bruggen en tunnels, waterbouwkundige werken, elektr. installaties en totaal GWW (2005=100), mutaties tov 1 jaar terug.