Dataset

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De historische reeks 'Grond-, weg- en waterbouw; inputprijsindex 2000=100, vanaf 1979' geeft de ontwikkeling weer van de kosten arbeid, materiaal en materieel voor Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW) in Nederland. Deze reeks is ontstaan door koppeling van onafhankelijk van elkaar berekende reeksen uit het verleden. Momenteel worden er acht deelgebieden binnen de GWW onderscheiden. Deze deelgebieden zijn ontleend aan de standaard Classification Products to Activity. Daarnaast is er nog één deelgebied waarvoor vanaf 2005 geen waarneming meer is. Voor elk deelgebied wordt een indexreeks bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een project in de GWW- is opgebouwd. Het prijsindexcijfer voor de Totaal GWW is een gewogen gemiddelde van de acht deelgebieden. De gepubliceerde prijsindexcijfers van de GWW zijn gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau van de betreffende maand. Naast de prijsindexcijfers worden ook de ontwikkelingen ten opzichte van 1 jaar eerder gepubliceerd. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de algemene kosten en 'winst & risico' buiten beschouwing. Ook wijzigingen in accijnzen (zoals bv. die van de ‘rode’ diesel per 1-1-2013) komen in de prijsindexcijfers niet tot uitdrukking.

Gegevens beschikbaar vanaf: De reeksen van de verschillende deelgebieden van de Grond-, weg- en waterbouw kunnen verschillende perioden beslaan. Een aantal begint in 1979, terwijl anderen pas bij de basisverlegging naar 2000=100 zijn gestart. Hieronder staat aangegeven voor welk periode een reeks cijfers bevat:

 • 4211c: Onderhoud wegen: vanaf februari 1979; gestopt in oktober 2004
 • 4211a: Wegen met open verharding: vanaf februari 1979
 • 4211b: Wegen met gesloten verharding: vanaf februari 1979
 • 4221: Werken voor vloeistoffen: vanaf februari 1979
 • 4312: Bouwrijp maken van terreinen: vanaf februari 1979
 • 42/43: Grond-, weg- en waterbouw: vanaf januari 2000
 • 4212: Boven- en ondergrondse spoorwegen: vanaf januari 2000
 • 4213: Bruggen en tunnels: vanaf januari 2000
 • 4291: Waterbouwkundige werken: vanaf januari 2000
 • 4321: Elektrische installaties: vanaf januari 2005

Status van de cijfers: De prijsindexcijfers zijn tot en met 2022 definitief. De overige prijsindexcijfers zijn voorlopig. De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken Cao's worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Wijzigingen per 30 mei 2024: De prijsindexcijfers van april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers voor juli 2024 zullen eind augustus 2024 gepubliceerd worden.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81139ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81139ned

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81139ned

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug