Dataset

Nieuwbouwwoningen; bouwvergunningen, gereedgekomen, 1995-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden cijfers gepubliceerd over:

  • het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een ‘omgevingsvergunningen met activiteit bouwen’ (voorheen bouwvergunningen) is verleend;
  • het aantal nog gereed te komen nieuwbouwwoningen.
  • het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen.

Deze gegevens worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • regio: landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten;
  • opdrachtgevers;
  • eigendomsvorm.

En voor de gereedgekomen woningen:

  • woninggrootte aantal kamers;
  • woningtype eengezins- en meergezinswoningen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 29 maart 2013.

Reden van stopzetting: Deze tabel is na de verslagperiode 2011 niet meer geactualiseerd met cijfers over gereedgekomen nieuwbouwwoningen. Deze cijfers komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en zullen in mei 2013 worden gepubliceerd in nieuwe tabellen. De cijfers over vergunningen voor nieuwbouwwoningen worden voortgezet in een nieuwe tabel 'Nieuwbouwwoningen, vergunningen' (zie ook paragraaf 3)

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37548

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37548

Naar opdrachtgever en eigendomsvorm, woningtype en aantal kamers. Per regio (provincie, stadsgewesten, COROP, gemeenten).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37548

Naar opdrachtgever en eigendomsvorm, woningtype en aantal kamers. Per regio (provincie, stadsgewesten, COROP, gemeenten).