Dataset

Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000 = 100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De reeks Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000 = 100 geeft het verloop aan van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de algemene kosten en winst & risico van de aannemer maar exclusief de grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar. Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan het CBS gemelde gegevens, afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen en aan de Fysisch geografische regiokaart van Nederland.

In de tabel zijn de volgende onderwerpen te selecteren:

  • prijsindexcijfers inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW),
  • procentuele mutaties reeks inclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen
    eerder.
  • prijsindexcijfers exclusief BTW,
  • procentuele mutaties reeks exclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen
    eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2000 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers De prijsindexcijfers 2008 zijn per 27 oktober 2009 definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De reeks nieuwbouwwoningen, ouputindex 2000=100 is per 27-10-2009 gestopt. Op die datum zal de nieuwe publikatie verschijnen op basis van 2005=100. Deze zal berekend worden vanaf het 1e kwartaal 2005. Dan zullen ook de voorlopige cijfers van het 1e kwartaal 2009 verschijnen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70956ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70956ned

Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70956ned

Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW