Dataset

Prijsindexcijfers accountancy; jaarprijsindex

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Prijsindexcijfers, jaarcijfers en jaarmutaties naar deelmarkten, gerealiseerde uurtarieven en standaarduurtarieven jaarlijks. 2002 - 2004. Gewijzigd op 16 december 2009. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70963ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70963ned

Prijsindexcijfers, jaarcijfers en jaarmutaties naar deelmarkten, gerealiseerde uurtarieven en standaarduurtarieven jaarlijks.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70963ned

Prijsindexcijfers, jaarcijfers en jaarmutaties naar deelmarkten, gerealiseerde uurtarieven en standaarduurtarieven jaarlijks.