Dataset

Marktonderzoek; prijsindex, 2006 - 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven verlenen op het gebied van de markt- en opinieonderzoek. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van modelprijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006 1e kwartaal Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71593ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71593ned

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar deelmarkten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71593ned

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar deelmarkten.