Dataset

Consumentenprijsindexcijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De consumentenprijsindices (CPI's) voor alle huishoudens, werknemers- gezinnen met laag en hoog inkomen berekend door het CBS met 1995 als basisjaar, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goederen en diensten die de drie genoemde categorieën voor hun levensonderhoud aanschaffen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996 Frequentie: stopgezet per 1 januari 2003. Vervangen door de reeks alle huishoudens (2000=100).

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7197

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7197

Consumentenprijsindexcijfers, maand - en jaarmutaties, wegings- coëfficiënten voor alle huishoudens, werknemersgezinnen met

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7197

Consumentenprijsindexcijfers, maand - en jaarmutaties, wegings- coëfficiënten voor alle huishoudens, werknemersgezinnen met