Dataset

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2010=100, 2010-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Caribbean Parts of the Kingdom
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de afzonderlijke consumentenprijsindices (CPI's) van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; de drie eilanden die als bijzondere gemeente van Caribisch Nederland functioneren. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld huishouden van het betreffende eiland aanschaft. Naast de consumentenprijsindex bevat de tabel de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de CPI. In de tabel vindt u ook de kwartaal-op-kwartaal ontwikkeling. Deze cijfers zijn in de tabel opgenomen voor 12 productgroepen. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2010 t/m 2017

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 18 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door Caribisch Nederland; CPI 2017=100. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81122ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81122ned

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategoriën, per Caribisch eiland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81122ned

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategoriën, per Caribisch eiland