Dataset

Geregistreerde werkloosheid; Januari 1952 - April 2010/Juni 2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de historie van de geregistreerde werkloosheid. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Tot en met 1988 betreft het maandcijfers; vanaf 1989 driemaandsgemiddelden opgenomen onder de middelste maand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1952

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 1 december 2010: In juli 2010 heeft het CBS een nieuwe methode ingevoerd voor het maken van de werkloosheidscijfers. Met deze nieuwe methode is het CBS voor het eerst in staat om maandcijfers te maken over de werkloosheid. Om de kwartaal- en jaarcijfers uit de EBB te laten aansluiten op deze nieuwe werkloosheidscijfers, is een verbetering van de weging doorgevoerd. Dit betekent dat alle kwartaal- en jaarcijfers op basis van de EBB vanaf 2001 zijn herzien. De jaren vóór 2001 zijn niet gereviseerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Voor de tabellen over de geregistreerde werkloosheid betekent deze nieuwe methode dat het niet meer mogelijk is om maandcijfers op basis van driemaandsgemiddelden te publiceren zoals voorheen gebruikelijk was. Tabellen, zoals deze tabel, die nog driemaandsgemiddelden over de geregistreerde werkloosheid bevatten, zijn daarom stopgezet en worden voortgezet in nieuwe tabellen waarin vanaf publicatiejaar 2001 kwartaalcijfers worden gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37948

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37948

Geregistreerde werkloosheid vanaf 1952 naar maandcijfers en driemaandsgemiddelden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37948

Geregistreerde werkloosheid vanaf 1952 naar maandcijfers en driemaandsgemiddelden