Dataset

Jongeren met een bijstands-, werkloosheids- of Wajong-uitkering; 2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstands-, een werkloosheids- of een Wajong-uitkering. De bijstandsuitkeringen worden verstrekt op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), de werkloosheidsuitkeringen op grond van de werkloosheidswet (WW) en de Wajong-uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden naast deze tabel in de Landelijke Jeugdmonitor nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar van: 2010

Status van de cijfers Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 6 oktober 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20090ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20090ned

Jongeren (15 tot 27 jaar) met een bijstands-, werkloosheids- of Wajong-uitkering, naar geslacht, leeftijd, herkomst en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20090ned

Jongeren (15 tot 27 jaar) met een bijstands-, werkloosheids- of Wajong-uitkering, naar geslacht, leeftijd, herkomst en regio.