Dataset

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per jaar, 1998-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van een aantal wetten over arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplistst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • mate van arbeidsongeschiktheid;
  • diagnose arbeidsongeschiktheid;
  • duur van de uitkering.

Ter attentie: Gebleken is dat, in de berichtgeversbestanden die ten grondslag liggen aan de cijfers over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, vanaf januari 2006 de reden van afkeuring (diagnosecode) niet correct is gecodeerd. De uitsplitsing naar diagnosecode is daarom vanaf 2006 verwijderd uit de tabellen en wordt pas weer gepubliceerd nadat de gecorrigeerde bestanden van de berichtgever zijn ontvangen.

Gegevens beschikbaar van 1998 t/m 2009.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2013

  • de voorlopige cijfers van 2009 zijn definitief geworden;
  • de tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet; kenmerken uitkeringsontvangers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37988aoj

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37988aoj

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, Wajong, WAZ). Geslacht, leeftijd, mate van ongeschiktheid, duur, diagnose en wsw.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37988aoj

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, Wajong, WAZ). Geslacht, leeftijd, mate van ongeschiktheid, duur, diagnose en wsw.