Dataset

Uitkeringen; jongeren met een WWB-, WW- of Wajong-uitkering 2000-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het aantal jongeren (18 tot 25 jaar) met een WW, WWB of wajong-uitkering Naar geslacht en regio.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71900ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71900ned

Het aantal jongeren (18 tot 25 jaar) met een WW, WWB of wajong-uitkering Naar geslacht en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71900ned

Het aantal jongeren (18 tot 25 jaar) met een WW, WWB of wajong-uitkering Naar geslacht en regio.