Dataset

Uitkeringspositie jongeren; regio 2007-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de uitkeringspositie van jongeren van 15 tot 27 jaar op 31 december van het referentiejaar naar regio. De uitkeringspositie van jongeren wordt verdeeld in wel of geen uitkering. Ook zijn de uitkeringssoorten, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen opgenomen. Het aantal jongeren met een uitkering in deze tabel is lager dan in andere StatLine-tabellen over sociale zekerheid omdat jongeren niet woonachtig in Nederland of van wie de woonplaats onbekend is, niet zijn opgenomen in deze tabel.

Een jongere kan aanspraak maken op meerdere uitkeringen. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort, bijvoorbeeld twee uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, of uitkeringen van verschillend typen, zoals een uitkering in het kader van werkloosheid en bijstand. In het laatste geval wordt de jongere bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Bij de totaaltellingen wordt de persoon één keer geteld. Hierdoor is de som van de categorieën niet gelijk aan het totaal aantal jongeren met een uitkering.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2015.

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 4 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20212NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20212NED

Woonsituatie van jongeren met en zonder uitkering, werkloosheid, bijstand arbeidsongeschiktheid en wajong, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20212NED

Woonsituatie van jongeren met en zonder uitkering, werkloosheid, bijstand arbeidsongeschiktheid en wajong, regio