Dataset

Uitkeringspositie jongeren 15 tot 27 jaar; regio, 2007-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de uitkeringspositie van jongeren van 15 tot 27 jaar op 31 december van het referentiejaar naar regio. De uitkeringspositie van jongeren wordt verdeeld in wel of geen uitkering. Ook zijn de uitkeringssoorten werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen opgenomen.

Het totaal aantal jongeren met een uitkering in deze tabel is lager dan in reguliere StatLine-tabellen over personen met een uitkering omdat jongeren niet woonachtig in Nederland of waarvan de woonplaats onbekend is niet zijn opgenomen in deze tabel. Ook is het aantal jongeren met een uitkering in deze tabel lager dan in de tabel Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio 2017. Dit komt met name doordat in deze tabel een exacte peildatum is gekozen (31 december) terwijl in de tabel Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio 2017 gekeken is of iemand een uitkering had ergens in de maand oktober. Voor de bovengenoemde tabellen zie paragraaf 3.

Een jongere kan aanspraak maken op meerdere uitkeringen. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort, bijvoorbeeld twee uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, of uitkeringen van verschillend typen, zoals een uitkering in het kader van werkloosheid en bijstand. In het laatste geval wordt de jongere bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Bij de totaaltellingen wordt de persoon één keer geteld. Hierdoor is de som van de categorieën niet gelijk aan het totaal aantal jongeren met een uitkering.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2017.

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 31 oktober 2018: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20239NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20239NED

Woonsituatie van jongeren met en zonder uitkering, werkloosheid, bijstand arbeidsongeschiktheid en Wajong, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20239NED

Woonsituatie van jongeren met en zonder uitkering, werkloosheid, bijstand arbeidsongeschiktheid en Wajong, regio