Dataset

Aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen van WAO, Wajong en WAZ, 1998-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van een aantal wetten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheids- voorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheids- verzekering zelfstandigen (WAZ). De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets. De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplistst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • mate van arbeidsongeschiktheid;
  • herkomstcategorie;
  • reden van beëindiging.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: 14 februari 2012. De cijfers van november, december en het jaartotaal van 2009 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet. Informatie over nieuwe en beëindigde arbeids- ongeschiktheidsuitkeringen vanaf 2010 zijn in een andere tabel opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37527aos

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37527aos

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, in- en uitstroom naar wet, geslacht, leeftijd en mate van arbeidsongeschiktheid.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37527aos

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, in- en uitstroom naar wet, geslacht, leeftijd en mate van arbeidsongeschiktheid.