Dataset

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen van wie in het desbetreffende jaar een uitkeringssituatie van de bijstand is beëindigd uitgesplitst naar de duur van de beëindigde uitkering (gerealiseerde uitkeringsduren). Het betreffen alle bijstandsuitkeringen die in een verslagjaar zijn beëindigd. Als een persoon in een verslagjaar meerdere bijstandsuitkeringen heeft gehad die in dat jaar ook zijn beëindigd wordt die persoon ook evenzovele keren meegeteld.

Deze aantallen kunnen verder worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en Migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2023: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2022; Definitief geworden zijn de cijfers van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in mei 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82666NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82666NED

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en uitkeringsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82666NED

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en uitkeringsduur