Group

Sociale Zekerheid [Sociale Zaken]

Permanent linkCopied

71 datasets

 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De personen in een instelling, de elders verz...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/31/2023 - 00:00
  Theme:
 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen dat zich op de peildatum (ultimo kwartaal) in een bijstandsuitkeringssituatie bevindt, uitgesplitst naar de duurklasse van de lopende bijstandssituatie....

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/31/2023 - 00:00
  Theme:
 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en reg...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 08/31/2023 - 00:00
  Theme:
 • De tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de aantallen uitkeringen en uitgekeerde bedragen in het kader van diverse verzekeringen en voorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid. De uitke...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/31/2023 - 00:00
  Theme:
 • De tabel geeft inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Het betreft de personen met een uitker...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Income policy
 • De tabel geeft inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Het betreft de personen met een uitker...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/31/2023 - 00:00
  Theme:
 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is. ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/31/2023 - 00:00
  Theme:
 • This table gives an overview of the social protection benefits available in the Netherlands. Social protection benefits are classified as all benefits that fall under social services, social security ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
 • De tabel geeft inzicht in het aantal niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW), dat aan het einde van de verslagperiode werd verstrekt. De gegevens...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/14/2023 - 00:00
  Theme:
 • De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw), dat aan het einde van de verslagperiode werd verstrekt. De Anw is een volksverzekering tegen de fin...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/14/2023 - 00:00
  Theme:

Filter your results