type-icon

Popular groups of datasets

Search

91 popular groups of datasets

  • Alle datasets rond onderwerp "arbeidsmarkt" inclusief Uitstroom arbeidsmarkt

  • Adressen van alle gemeentelijke organisaties en vestigingen met contactgegevens. Deze groep komt voort uit de Gemeentelijke High Value Datalijst. Meer informatie over deze lijst is hier vindbaar: htt...

  • Overzicht van afvalcontainers binnen de gemeente: locatie, type, model, soort, ophaalcyclus. Deze groep komt voort uit de Gemeentelijke High Value Datalijst. Meer informatie over deze lijst is hier v...

  • Indeling in gebieden van de gemeente, met daarbij huisvuil inzameldagen weergegeven.  Deze groep komt voort uit de Gemeentelijke High Value Datalijst. Meer informatie over deze lijst is hier vindbaar...

  • De community brengt alle data, toepassingen en experts rond Corona/COVID-19 bij elkaar. Het Coronavirus gaat uiteraard gevolgen met zich meebrengen op middellange termijn. Data.overheid.nl faciliteert...

  • Alle datasets over het onderwerp Arbeidsdeelname. Deze groep is bedoeld om inzicht te geven in de datasets vanuit de community Sociale Zaken. Onderdeel van het dataregister van het Ministerie van Soc...

  • Alle datasets over het onderwerp arbeidsomstandigheden. Deze groep is bedoeld om inzicht te geven in de datasets vanuit de community Sociale Zaken. Onderdeel van het dataregister van het Ministerie v...

  • Elke provincie heeft een archeologisch depot en is via de erfgoedwet verplicht deze informatie te bewaren. Data over hun archeologische objecten. Dit gaat over de archeologische objecten zelf met foto...

  • Een verzameling van migratie datasets afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Data over de onderstaande onderwerpen is beschikbaar gesteld voor hergebruik: verblijfsaanvragen voor asi...

  • De basisregistraties die het Stelsel van Basisregistraties vormen met landelijke data met wettelijke basis. De 10 registraties zijn alle beschikbaar voor gebruik binnen de overheid. Niet alle registr...