type-icon

Groep

Zoeken

88 groepen

  • Alle datasets rond onderwerp "arbeidsmarkt" inclusief Uitstroom arbeidsmarkt

  • Adressen van alle gemeentelijke organisaties en vestigingen met contactgegevens. Deze groep komt voort uit de Gemeentelijke High Value Datalijst. Meer informatie over deze lijst is hier vindbaar: h...

  • Overzicht van afvalcontainers binnen de gemeente: locatie, type, model, soort, ophaalcyclus. Deze groep komt voort uit de Gemeentelijke High Value Datalijst. Meer informatie over deze lijst is hier...

  • Indeling in gebieden van de gemeente, met daarbij huisvuil inzameldagen weergegeven.  Deze groep komt voort uit de Gemeentelijke High Value Datalijst. Meer informatie over deze lijst is hier vindba...

  • De community brengt alle data, toepassingen en experts rond Corona/COVID-19 bij elkaar. Het Coronavirus gaat uiteraard gevolgen met zich meebrengen op middellange termijn. Data.overheid.nl faciliteert...

  • Alle datasets over het onderwerp arbeidsdeelname. Deze groep is bedoeld om inzicht te geven in de datasets vanuit de community Sociale Zekerheid. Onderdeel van het dataregister van het Ministerie v...

  • Alle datasets over het onderwerp arbeidsomstandigheden. Deze groep is bedoeld om inzicht te geven in de datasets vanuit de community Sociale Zekerheid. Onderdeel van het dataregister van het Minist...

  • Elke provincie heeft een archeologisch depot en is via de erfgoedwet verplicht deze informatie te bewaren. Data over hun archeologische objecten. Dit gaat over de archeologische objecten zelf met foto...

  • Een verzameling van migratie datasets afkomstig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Data over de onderstaande onderwerpen is beschikbaar gesteld voor hergebruik: verblijfsaanvragen voor asi...

  • De basisregistraties die het Stelsel van Basisregistraties vormen met landelijke data met wettelijke basis. De 10 registraties zijn alle beschikbaar voor gebruik binnen de overheid. Niet alle registr...