type-icon

Groep

Basisregistraties: de 10 basisregistraties

Permanente linkGekopiëerd
De basisregistraties die het Stelsel van Basisregistraties vormen met landelijke data met wettelijke basis. De 10 registraties zijn alle beschikbaar voor gebruik binnen de overheid. Niet alle registraties zijn als open data herbruikbaar. Let op het veld "toegankelijkheid" en "licentie" waarin wordt aangegeven wat de publieke herbruikbaarheid is van de betreffende registratie. Neem bij vragen contact met ons op.
 • Datasets

10 datasets

 • De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO ...

  Bijgewerkt: 03-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) inf...

  Bijgewerkt: 03-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: RDW (Dienst Wegverkeer)
 • De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Ko...

  Bijgewerkt: 03-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 • In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen (ongeveer 13 miljoen burgers) die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Belastingdienst
 • Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Hergebruik: De topografische gegevens worden besc...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 • De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er ka...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een topografisch objectenbestand dat voor heel Nederland uniform is wat betreft inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend i...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebrui...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 • LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties. Inhoud basisregister: Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle be...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Kamer van Koophandel
 • De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende ...

  Bijgewerkt: 01-08-2020
  Thema: Bestuur
  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers

Filter je resultaten

Status (1)

Taal van de metadata (1)

Bronformaat (3)

Bron catalogus (1)