Dataset

Basisregistratie: Ondergrond (BRO) [DONL]

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Bestuur
  • Ruimte en infrastructuur
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten ‘registratieobjecten’.

In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek.

Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

  • Grondwatermonitoring
  • Grondwatergebruik
  • Mijnbouwwet
  • Bodem- en grondonderzoek
  • Bodemkwaliteit
  • Modellen

Planning: de BRO is in ontwikkeling en wordt in tranches opgebouwd. Meer informatie: https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/planning-4-tranches/

Hergebruik: in beginsel zijn alle gegevens in de BRO vrij en zonder beperkingen toegankelijk voor iedereen. Alleen waar wettelijke voorschriften dit eisen, zullen gegevens afgeschermd zijn. Dit is alleen het geval met mijnbouwwetgegevens die minder dan vijf jaar oud zijn.

Meer informatie voor hergebruikers vind je op: https://geoforum.nl/c/datasets/bro

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Doel vervaardiging

Relaties

Vergelijkbare datasets

Voorbeelden

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset