Dataset

Basisregistratie: Ondergrond (BRO) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
Updated 12/22/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Governance
  • Space and infrastructure
  • Spatial planning
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten ‘registratieobjecten’.

In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek.

Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

  • Grondwatermonitoring
  • Grondwatergebruik
  • Mijnbouwwet
  • Bodem- en grondonderzoek
  • Bodemkwaliteit
  • Modellen

Planning: de BRO is in ontwikkeling en wordt in tranches opgebouwd. Meer informatie: https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/planning-4-tranches/

Hergebruik: in beginsel zijn alle gegevens in de BRO vrij en zonder beperkingen toegankelijk voor iedereen. Alleen waar wettelijke voorschriften dit eisen, zullen gegevens afgeschermd zijn. Dit is alleen het geval met mijnbouwwetgegevens die minder dan vijf jaar oud zijn.

Meer informatie voor hergebruikers vind je op: https://geoforum.nl/c/datasets/bro

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Provenance

Relations

Comparable datasets

Examples

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Data schemes

Aangeleverde locatie - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Coördinaten De coördinaten die zijn aangeleverd.
name Datum locatiebepaling De datum waarop de plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak is bepaald.
name Methode locatiebepaling De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak.
name Referentiestelsel Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.
name Uitvoerder locatiebepaling De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de plaatsbepaling, als onderneming in het Handelsregister heeft.

Aangeleverde locatie - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Coördinaten De coördinaten die zijn aangeleverd.
name Datum locatiebepaling De datum waarop de plaats van het geotechnisch sondeeronderzoek op het aardoppervlak is bepaald.
name Methode locatiebepaling De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de plaats van het geotechnisch sondeeronderzoek op het aardoppervlak.
name Referentiestelsel Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.
name Uitvoerder locatiebepaling De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de plaatsbepaling, als onderneming in het Handelsregister heeft.

Aangeleverde locatie - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Coördinaten De coördinaten die zijn aangeleverd.
name Methode locatiebepaling De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de plaats op het aardoppervlak.
name Referentiestelsel Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.

Aangeleverde verticale positie - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Datum verticale positiebepaling De datum waarop de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt is bepaald.
name Lokaal verticaal referentiepunt Het punt dat in het booronderzoek is gebruikt als nulpunt voor de diepte.
name Methode verticale positiebepaling De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt.
name Uitvoerder verticale positiebepaling De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de bepaling van de verticale positie, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Verschuiving De verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt t.o.v. het verticaal referentievlak.
name Verticaal referentievlak Het referentieniveau voor de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt.
name Waterdiepte De positie van de waterbodem ten opzichte van het wateroppervlak.

Aangeleverde verticale positie - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Datum verticale positiebepaling De datum waarop de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt is bepaald.
name Lokaal verticaal referentiepunt Het punt dat in het geotechnisch sondeeronderzoek is gebruikt als nulpunt voor de diepte.
name Methode verticale positiebepaling De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt.
name Uitvoerder verticale positiebepaling De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de bepaling van de verticale positie, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Verschuiving De verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt t.o.v. het verticaal referentievlak.
name Verticaal referentievlak Het referentieniveau voor de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt.
name Waterdiepte De positie van de waterbodem ten opzichte van het wateroppervlak.

Aangeleverde verticale positie - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Lokaal verticaal referentiepunt Het punt dat voor de grondwatermonitoringput gebruikt is als nulpunt voor verticale posities.
name Maaiveldpositie De positie van het maaiveld ten opzichte van het verticaal referentievlak.
name Methode positiebepaling maaiveld De werkwijze die is gevolgd bij de bepaling van de positie van het maaiveld.
name Verschuiving De verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt t.o.v. het verticaal referentievlak.
name Verticaal referentievlak Het referentieniveau voor de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt.

Aanvullend onderzoek - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Datum onderzoek De datum waarop het aanvullend onderzoek is uitgevoerd.
name Grondwaterstand De diepte van het grondwateroppervlak in het sondeergat direct na uitvoering van het sondeonderzoek.
name Hoedanigheid oppervlakte De beschrijving van de toestand of de aard van het aardoppervlak ten tijde van het sondeonderzoek.
name Omstandigheden De beschrijving van omstandigheden in het veld die de resultaten van het sondeonderzoek kunnen hebben beïnvloed.

Bepaalde parameters - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Conusweerstand De aanduiding die aangeeft of de conusweerstand is vastgesteld en dat is de kracht per oppervlakte eenheid die nodig is om de sondeerconuspunt bij het sonderen te verplaatsen.
name Diepte De aanduiding die aangeeft of de diepte is vastgesteld en dat is de diepte van de basis van de conuspunt.
name Elektrische geleidbaarheid De aanduiding die aangeeft of de elektrische geleidbaarheid is vastgesteld en dat is het gemak waarmee een elektrische lading zich verplaatst tussen twee elektroden in de sondeerconus.
name Gecorrigeerde conusweerstand De aanduiding die aangeeft of de gecorrigeerde conusweerstand is vastgesteld en dat is de conusweerstand gecorrigeerd voor de waterspanning.
name Helling noord-zuid De aanduiding die aangeeft of de helling noord-zuid is vastgesteld en dat is de hoek tussen de as van de sondeerconus en de verticale as in noord-zuid richting.
name Helling oost-west De aanduiding die aangeeft of de helling oost-west is vastgesteld en dat is de hoek tussen de as van de sondeerconus en de verticale as in oost-west richting.
name Helling x De aanduiding die aangeeft of de helling x is vastgesteld en dat is de hoek tussen de as van de sondeerconus en de verticale as van een eigen coördinatenstelsel in x-richting.
name Helling y De aanduiding die aangeeft of de helling y is vastgesteld en dat is de hoek tussen de as van de sondeerconus en de verticale as van een eigen coördinatenstelsel in y-richting.
name Hellingresultante De aanduiding die aangeeft of de hellingresultante is vastgesteld en dat is de hellingshoek tussen de as van de sondeerconus en de verticale as.
name Magnetische declinatie De aanduiding die aangeeft of de magnetische declinatie is vastgesteld en dat is de hoek tussen het magnetisch noorden en het geografisch noorden.
name Magnetische inclinatie De aanduiding die aangeeft of de magnetische inclinatie is vastgesteld en dat is de hoek tussen de richting van de totale magnetische veldsterkte en het horizontale vlak.
name Magnetische veldsterkte x De aanduiding die aangeeft of de magnetische veldsterkte in x-richting is vastgesteld en dat is de veldsterkte in x-richting van een eigen coördinatenstelsel.
name Magnetische veldsterkte y De aanduiding die aangeeft of de magnetische veldsterkte in y-richting is vastgesteld en dat is de veldsterkte in de y-richting van een eigen coördinatenstelsel.
name Magnetische veldsterkte z De aanduiding die aangeeft of de magnetische veldsterkte in z-richting is vastgesteld en dat is de veldsterkte in de z-richting van een eigen coördinatenstelsel.
name Netto conusweestand De aanduiding die aangeeft of de netto conusweerstand is vastgesteld en dat is de conusweerstand gecorrigeerd voor de waterspanning op de oppervlakte van de sondeerconus punt en de effectieve verticale grondspanning.
name Plaatselijke wrijving De aanduiding die aangeeft of de plaatselijke wrijving is vastgesteld en dat is de gemeten kracht per oppervlakte eenheid die nodig is om de kleefmantel bij het sonderen te verplaatsen.
name Porienratio De aanduiding die aangeeft of de poriënratio is vastgesteld en dat is het quotiënt van de totale waterspanning en de netto conusweerstand.
name Sondeertrajectlengte De aanduiding die aangeeft of de sondeertrajectlengte is vastgesteld en dat is de lengte van de weg die de sondeerconus in de ondergrond heeft afgelegd.
name Temperatuur De aanduiding die aangeeft of de temperatuur is vastgesteld en dat is de temperatuur die aan de sondeerconuspunt is gemeten.
name Totale magnetische veldsterkte De aanduiding die aangeeft of de totale magnetische veldsterkte is vastgesteld en dat is de sterkte van het volledige magnetische veld berekend uit de gemeten waarden in x-, y- en z-richting.
name Verlopen tijd De aanduiding die aangeeft of de verlopen tijd is vastgesteld en dat is de duur van de tijd tussen het moment waarop de conuspenetratietest is gestart en het moment waarop de meting is uitgevoerd.
name Waterspanning u1 De aanduiding die aangeeft of de waterspanning u1 is vastgesteld en dat is de kracht die het water op het sondeerapparaat uitoefent per oppervlakte eenheid gemeten op meetlocatie u1.
name Waterspanning u2 De aanduiding die aangeeft of de waterspanning u2 is vastgesteld en dat is de kracht die het water op het sondeerapparaat uitoefent per oppervlakte eenheid gemeten op meetlocatie u2.
name Waterspanning u3 De aanduiding die aangeeft of de waterspanning u3 is vastgesteld en dat is de kracht die het water op het sondeerapparaat uitoefent per oppervlakte eenheid gemeten op meetlocatie u3.
name Wrijvingsgetal De aanduiding die aangeeft of het wrijvingsgetal is vastgesteld en dat is het quotiënt van de plaatselijke wrijving en de conusweerstand.

Bewerking - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Bewerking onderbrekingen uitgevoerd De aanduiding die aangeeft of er bewerkingen hebben plaatsgevonden op de meetreeks in verband met het teruglopen van de waarde tijdens een onderbreking.
name Expertcorrectie uitgevoerd De aanduiding die aangeeft of er door een expert correcties zijn toegepast op meetresultaten.
name Signaalbewerking uitgevoerd De aanduiding die aangeeft of er een signaalbewerkingsmethode is toegepast op de meetreeks.

Bijzonderheid onderin - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Begindiepte De diepte waarop de bijzonderheid begint.
name Bijzonderheid De omschrijving van de bijzonderheid in het onderste deel van het profiel.

Bodemclassificatie - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Afwijkend grondwaterregime De aanduiding die aangeeft dat er ter plaatse omstandigheden zijn die het meer regionaal bepaalde gedrag van de grondwaterspiegel beïnvloeden.
name Bijzonderheid bovenin Een bijzonder aspect van het bovenste deel van de bodem of het ontbreken ervan.
name Bijzonderheid locatie De aanduiding die aangeeft of de bodem op een plaats in het landschap ligt die van bodemkundige betekenis is en wat de ligging dan is.
name Bodemklasse De subgroep waartoe de bodem behoort volgens het Nederlands systeem van bodemclassificatie, zo nodig aangevuld met informatie over de bovengrond en de herkomst van zavel- en kleigronden.
name Codegroep De categorie die in de systematiek de bodem op het hoogste niveau typeert en de opbouw van de standaardpuntencode bepaalt.
name Grondwatertrap De mate waarin de stand van het grondwater fluctueert, uitgedrukt in een klasse.
name Kalkverloopklasse Van kalkhoudende zandgronden en kleigronden, de klasse die het verloop van het kalkgehalte in het bovenste deel van de bodem aangeeft.
name Ondergrond duinvaaggrond Van zandgronden die geclassificeerd zijn als duinvaaggrond, de nadere omschrijving van de grond onder het stuifzand.
name Ondergrond veen Van veengronden die niet tot 120 cm onder maaiveld doorlopen, de nadere omschrijving van de minerale ondergrond.
name Profielverloop Van kleigronden, de opeenvolging van de lagen in het bodemprofiel.
name Standaardpuntencode De bodemkundige karakteristiek vastgelegd als code.
name Textuurklasse De klasse waartoe de bodem op grond van de korrelgrootteverdeling van het minerale deel van de grond in een bepaald diepte-interval behoort.
name Veenklasse veenklasse Definitie Van veengronden die tot 120 cm onder maaiveld doorlopen, de veensoort die het meest voorkomt in het bovenste deel van het bodemprofiel.
name Veenondergrens Van veengronden die niet tot 120 cm onder maaiveld doorlopen, de diepte van de grens tussen het veen en de minerale ondergrond.
name Vergravingsklasse De klasse die aangeeft of de bodem ingrijpend door de mens verstoord is en wat de aard van de verstoring is.

Bodemlaag - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Aantal laagcomponenten Het aantal componenten waaruit de laag bestaat.
name Antropogeen De aanduiding die aangeeft of de laag grotendeels of geheel bestaat uit door de mens van elders aangevoerd materiaal.
name Bovengrens De diepte van de bovenkant van de laag.
name Ondergrens De diepte van de onderkant van de laag.

Boorapparaat - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Boordiameter De diameter van de boor.
name Boortype De gebruikelijke benaming voor het boorapparaat.

Boormonsterbeschrijving - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Beschrijflocatie De plek waar de boormonsterbeschrijving is gemaakt.
name Beschrijfmethode De methode die bij het beschrijven van de monsters is gevolgd.
name Datum voltooiing beschrijving De datum waarop het beschrijven is voltooid en de resultaten zijn vastgelegd.
name Fractieverdeling bepaald De aanduiding die aangeeft of de onderlinge verhouding van de fracties waaruit de grond is samengesteld consequent is beschreven.
name Ondergrens zandfractie De korrelgrootte die in de beschrijving is gehanteerd als grens tussen de silt- en de zandfractie.
name Uitvoerder beschrijving De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boormonsterbeschrijving, als onderneming in het Handelsregister heeft.

Booronderzoek (entiteit)

JSON Publiek domein
name description
name Boorgat bemeten De aanduiding die aangeeft of het uitvoeren van boorgatmetingen onderdeel van het onderzoek is.
name Boormonsters beschreven De aanduiding die aangeeft of het beschrijven van boormonsters onderdeel van het onderzoek is.
name Boormonsters geanalyseerd De aanduiding die aangeeft of het analyseren van boormonsters onderdeel van het onderzoek is.
name Boormonsters gefotografeerd De aanduiding die aangeeft of het maken van foto's van boormonsters onderdeel van het onderzoek is.
name BRO-ID e identificatie van een booronderzoek in de registratie ondergrond.
name Bronhouder De identificatie die de organisatie die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Dataleverancier dataleverancier Definitie De identificatie die de organisatie die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Kader aanlevering De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name Kader inwinning Het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.
name Kwaliteitsregime De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
name Object-ID bronhouder De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden, voordat het was geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
name Rapportagedatum onderzoek De datum waarop de uitvoerder van het booronderzoek alle gegevens van het booronderzoek heeft vastgelegd en het resultaat aan de opdrachtgever kan worden aangeboden, dan wel de feitelijk datum van rapportage.
name Strooisellaag beschreven De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek de laag strooisel die op het maaiveld kan liggen doorboord en beschreven is.
name Terreintoestand bepaald De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek gegevens over de toestand van het terrein zijn vastgelegd die van betekenis zijn voor de beoordeling van de resultaten.
name Uitvoerder onderzoek De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het booronderzoek, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Vakgebied De discipline waarbinnen het booronderzoek is uitgevoerd.

Boorprocedure - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Boornorm De norm of richtlijn die bij het boren is gebruikt.

Boorprofiel - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Bewortelbare diepte De diepte in de bodem tot waar beworteling mogelijk is.
name Bewortelbare diepte bereikt De aanduiding die aangeeft of de diepte tot waar beworteling mogelijk is, is bereikt.
name Gemiddeld hoogste grondwaterstand De gemiddeld hoogste grondwaterstand bepaald in het profiel.
name Gemiddeld hoogste grondwaterstand bereikt De aanduiding die aangeeft of het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand in het profiel is bereikt.
name Gemiddeld laagste grondwaterstand De gemiddelde laagste grondwaterstand bepaald in het profiel.
name Monsterhoedanigheid De gesteldheid die aangeeft of de monsters meer of minder representatief zijn voor het deel van de ondergrond waaruit zij genomen zijn.

Boring - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Boorspoeling De vloeistof die tijdens het boren is gebruikt.
name Einddatum boring De datum waarop het boren is beëindigd.
name Startdatum boring De datum waarop het boren is begonnen.
name Topcriterium De reden waarom de uitvoerder van de boring met boren is opgehouden.
name Traject verwijderd De aanduiding die aangeeft of er voorafgaand aan het boren materiaal uit de ondergrond is verwijderd.
name Uitvoerder boring De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boring en het eventueel leveren van monsters, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Verbuizing gebruikt De aanduiding die aangeeft of verbuizing is aangebracht tijdens het boren.

Conuspenetratietest - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Starttijd meten De datum en het tijdstip waarop de conuspenetratietest is gestart.

Conuspenetratietest resultaat - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Conusweerstand De waarde van de conusweerstand op de gegeven sondeerlengte.
name Diepte De waarde van de diepte op de gegeven sondeerlengte.
name Elektrische geleidbaarheid De waarde van de elektrische geleidbaarheid op de gegeven sondeerlengte.
name Gecorrigeerde conusweerstand De waarde van de gecorrigeerde conusweerstand op de gegeven sondeerlengte.
name Helling noord-zuid De waarde van de helling noord-zuid op de gegeven sondeerlengte.
name Helling oost-west De waarde van de helling oost-west op de gegeven sondeerlengte.
name Helling x De waarde van de helling x op de gegeven sondeerlengte.
name Helling y De waarde van de helling y op de gegeven sondeerlengte.
name Hellingresultante De waarde van de hellingresultante op de gegeven sondeerlengte.
name Magnetische declinatie De waarde van de magnetische declinatie op de gegeven sondeerlengte.
name Magnetische inclinatie De waarde van de magnetische inclinatie op de gegeven sondeerlengte.
name Magnetische veldsterkte x De waarde van de magnetische veldsterkte x op de gegeven sondeerlengte.
name Magnetische veldsterkte y De waarde van de magnetische veldsterkte y op de gegeven sondeerlengte.
name Magnetische veldsterkte z De waarde van de magnetische veldsterkte z op de gegeven sondeerlengte.
name Netto conusweestand De waarde van de netto conusweerstand op de gegeven sondeerlengte.
name Plaatselijke wrijving De waarde van de plaatselijke wrijving op de gegeven sondeerlengte.
name Porienratio De waarde van de poriënratio op de gegeven sondeerlengte.
name Sondeertrajectlengte De waarde van de sondeertrajectlengte op het moment van meten.
name Temperatuur De waarde van de temperatuur op de gegeven sondeerlengte.
name Totale magnetische veldsterkte De waarde van de totale magnetische veldsterkte op de gegeven sondeerlengte.
name Verlopen tijd De waarde van de verlopen tijd op de gegeven sondeerlengte.
name Waterspanning u1 De waarde van de waterspanning u1 op de gegeven sondeerlengte.
name Waterspanning u2 De waarde van de waterspanning u2 op de gegeven sondeerlengte.
name Waterspanning u3 De waarde van de waterspanning u3 op de gegeven sondeerlengte.
name Wrijvingsgetal De waarde van het wrijvingsgetal op de gegeven sondeerlengte.

Dissipatietest - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Sondeertrajectlengte De waarde van de sondeertrajectlengte, ter plaatse van de dissipatietest.
name Starttijd meten De datum en het tijdstip waarop de dissipatietest is gestart.

Dissipatietest resultaat - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Conusweerstand De waarde van de conusweerstand op het moment waarop de meting is uitgevoerd.
name Verlopen tijd De duur van de tijd tussen het moment waarop de dissipatietest is gestart en het moment waarop de meting is uitgevoerd.
name Waterspanning u1 De waarde van de waterspanning u1 op het moment waarop de meting is uitgevoerd.
name Waterspanning u2 De waarde van de waterspanning u2 op het moment waarop de meting is uitgevoerd.
name Waterspanning u3 De waarde van de waterspanning u3 op het moment waarop de meting is uitgevoerd.

Elektrode - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Aanvulmateriaal elektrode Het materiaal waarmee de ruimte in de put ter plaatse van de elektrode is opgevuld.
name Elektrodenummer Het nummer dat door of voor de bronhouder wordt gebruikt om de elektrode in de geo-ohmkabel te identificeren.
name Elektrodepositie De verticale positie van de elektrode.
name Elektrodestatus De toestand die aangeeft of de elektrode gebruikt kan worden voor grondwatermonitoring.

Filter - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Filterlengte De lengte van het deel van de monitoringbuis dat als filter dient.
name Kousmateriaal Het materiaal waaruit de filterkous bestaat.
name Positie bovenkant filter De verticale positie van de bovenkant van het filter.
name Positie onderkant filter De verticale positie van de onderkant van het filter.

Fractieverdeling - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Gehalte fijne fractie Het gehalte aan materiaal van minerale herkomst met een korrelgrootte kleiner dan 2 mm.
name Grindgehalte Het gehalte aan grind.
name Organische stofgehalte Het gehalte aan organische stof
name Schelpmateriaalgehalte Het gehalte aan schelpmateriaal

Geboord interval - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Begindiepte De diepte vanaf waar het boorapparaat is gebruikt.
name Einddiepte De diepte tot waar het boorapparaat is gebruikt.

Geboord traject - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Begindiepte De diepte waarop het boren gestart is.
name Einddiepte De diepte waarop het boren geëindigd is.

Geo-ohmkabel - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Kabel in gebruik De aanduiding die aangeeft of de geo-ohmkabel een of meer actuele meetpunten levert in een grondwatermonitoringnet.
name Kabelnummer Het nummer dat door of voor de bronhouder wordt gebruikt om de geo-ohmkabel van een monitoringbuis te identificeren.

Geotechnisch sondeeronderzoek (entiteit)

JSON Publiek domein
name description
name Aanvullend onderzoek uitgevoerd De aanduiding die aangeeft of er in het veld bepaalde waarnemingen zijn gedaan als aanvulling op het sondeonderzoek.
name BRO-ID De identificatie van een geotechnisch sondeeronderzoek in de registratie ondergrond.
name Bronhouder De identificatie die de organisatie die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Dataleverancier De identificatie die de organisatie die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Kader aanlevering De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het object is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name Kader inwinning Het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.
name Kwaliteitsregime De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
name Object-ID bronhouder De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden, voordat het was geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
name Rapportagedatum onderzoek De datum waarop de uitvoerder van het geotechnisch sondeeronderzoek alle gegevens van het sondeeronderzoek heeft vastgelegd en het resultaat aan de opdrachtgever kan worden aangeboden, dan wel de feitelijk datum van rapportage.
name Sondeernorm De norm die omschrijft volgens welke afspraken, specificaties en/of criteria het geotechnisch sondeeronderzoek is uitgevoerd.
name Uitvoerder onderzoek De identificatie die de organisatie die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het geotechnisch sondeeronderzoek, als onderneming in het Handelsregister heeft.

Gestandaardiseerde locatie - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Coördinaattransformatie De methode die de basisregistratie ondergrond heeft gebruikt voor het omzetten van de aangeleverde coördinaten.
name Coördinaten De coördinaten in het standaard referentiestelsel.
name Referentiestelsel Het referentiestelsel van de gestandaardiseerde coördinaten.

Gestandaardiseerde locatie - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Coördinaattransformatie De methode die de basisregistratie ondergrond heeft gebruikt voor het omzetten van de aangeleverde coördinaten.
name Coördinaten De coördinaten in het standaard referentiestelsel.
name Referentiestelsel Het referentiestelsel van de gestandaardiseerde coördinaten.

Gestandaardiseerde locatie - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Coördinaattransformatie De methode die de basisregistratie ondergrond heeft gebruikt voor het omzetten van de aangeleverde coördinaten.
name Coördinaten De coördinaten in het standaard referentiestelsel.
name Referentiestelsel Het referentiestelsel van de gestandaardiseerde coördinaten.

Grondsoort - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Bodemkundige grondsoortnaam De naam van de grondsoort volgens de Nederlandse bodemkundige classificatie.
name Grindgehalteklasse Het gehalte aan grind van grond die tussen nul en dertig procent grind bevat, uitgedrukt in een klasse.
name Grindhoudend De aanduiding die aangeeft of grond die geen grind is wel grind bevat.
name Grondsoort volgens leemdriehoek De aanduiding die aangeeft of de bodemkundige naam van de grondsoort is gebaseerd op de leemdriehoek.
name Kalkklasse Het gehalte aan koolzure kalk uitgedrukt in een klasse.
name Klasse schelpmateriaalgehalte Het gehalte aan schelpmateriaal van grond die niet uit schelpen bestaat maar wel schelpmateriaal bevat, uitgedrukt in een klasse.
name Organische stofklasse Het gehalte aan organische stof uitgedrukt in een klasse volgens de classificatie die in Nederland als standaard geldt.
name Rijpingsklasse De graad van rijping van klei- en leemhoudende grond uitgedrukt in klassen.
name Schelpmateriaalhoudend De aanduiding die aangeeft of grond die niet uit schelpen bestaat, schelpmateriaal bevat.
name Standaard grondsoortnaam De naam van de grondsoort volgens de classificatie die in Nederland als standaard geldt.
name Veensoort Een nadere typering van het als veen omschreven bestanddeel van grond.
name Zandmediaan De mediaan van de zandfractie

Grondwatermonitoringput (entiteit)

JSON Publiek domein
name description
name Aantal monitoringbuizen Het aantal monitoringbuizen dat de grondwatermonitoringput heeft.
name Beschermconstructie De typering van het onderdeel dat de constructie aan de bovenkant afsluit om de buis of buizen te beschermen tegen invloeden van buitenaf.
name BRO-ID De identificatie van de grondwatermonitoringput in de registratie ondergrond.
name Bronhouder De identificatie die de organisatie die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Dataleverancier De identificatie die de organisatie die gegevens van het object aan de basisregistratie ondergrond levert, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Eigenaar De identificatie die de organisatie die eigenaar is van de grondwatermonitoringput, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Initiële functie De functie van de grondwatermonitoringput op de datum van inrichting.
name Kader aanlevering De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het object is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
name Kwaliteitsnorm inrichting De norm of verzameling normen die omschrijft volgens welke afspraken of specificaties de grondwatermonitoringput is ingericht.
name Kwaliteitsregime De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
name Maaiveld stabiel De aanduiding die aangeeft of de grondwatermonitoringput, naar het oordeel van de bronhouder, in een gebied ligt waar de positie van het maaiveld veranderlijk is.
name Met voorgeschiedenis De aanduiding die aangeeft of alle datums in de putgeschiedenis tot op de dag nauwkeurig bekend zijn.
name NITG-code De identificatie die de put in de registratie DINO had.
name Object-ID bronhouder De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden, voordat het was geregistreerd in de basisregistratie ondergrond.
name Onderhoudende instantie De identificatie die de organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de grondwatermonitoringput, als onderneming in het Handelsregister heeft.
name Opgeruimd De aanduiding die aangeeft of de grondwatermonitoringput geheel of gedeeltelijk uit de ondergrond is verwijderd.
name Putcode De voor de gemiddelde gebruiker gemakkelijk herkenbare aanduiding van de put die geen NITG-code heeft.
name Putstabiliteit Aanduiding van de stabiliteit van de put bij maaiveldveranderingen die het gevolg zijn van processen in de ondergrond.

Ingeplaatst deel - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Diameter bovenkant ingeplaatst deel De binnendiameter van de bovenkant van het ingeplaatste stijgbuisdeel.
name Lengte ingeplaatst deel De lengte van het ingeplaatste stijgbuisdeel.
name Materiaal ingeplaatst deel Het materiaal waaruit de ingeplaatste stijgbuis bestaat.

Laagcomponent - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Afzettingskarakteristiek De geologische typering van het sediment waaruit de bodem bestaat naar periode en milieu van afzetting.
name Horizontcode De code van de horizont waartoe het deel van de bodem volgens de Nederlandse classificatie wordt gerekend.
name Verzadigde doorlatendheid De snelheid waarmee water door de met water verzadigde grond kan stromen.
name Volumepercentage Het aandeel van de component in het volume van de laag.

Monitoringbuis - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Aantal geo-ohmkabels Het aantal geo-ohmkabels dat aan de buis bevestigd is
name Buis in gebruik De aanduiding die aangeeft of het filter van de monitoringbuis een actueel meetpunt vormt in een grondwatermonitoringnet.
name Buisdeel ingeplaatst De aanduiding die aangeeft of er in de monitoringbuis een nieuw stijgbuisdeel is geplaatst.
name Buisnummer Het nummer dat door of voor de bronhouder wordt gebruikt om de monitoringbuis in de grondwatermonitoringput te identificeren.
name Buisstatus De toestand die aangeeft of de buis gebruikt kan worden voor grondwatermonitoring.
name Buistype De binnen het werkveld gebruikelijke naam voor de categorie waartoe de buis op grond van zijn eigenschappen hoort.
name Diameter bovenkant buis De binnendiameter van de bovenkant van de monitoringbuis.
name Methode positiebepaling bovenkant buis De methode die gebruikt is om de positie van de bovenkant buis te bepalen.
name Positie bovenkant buis De verticale positie van de bovenkant van de monitoringbuis.
name Variabele diameter De aanduiding die aangeeft of de diameter van de monitoringbuis over de gehele lengte hetzelfde is.
name Voorzien van drukdop De aanduiding die aangeeft of de monitoringbuis voorzien is van een drukdop.
name Voorzien van zandvang De aanduiding die aangeeft of de monitoringbuis voorzien is van een zandvang.

Nulmeting - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Conusweerstand achteraf De gemeten waarde van de conusweerstand nadat de conuspenetratietest en eventuele dissipatietesten zijn uitgevoerd.
name Conusweerstand vooraf De gemeten waarde van de conusweerstand voorafgaand aan de conuspenetratietest.
name Elektrische geleidbaarheid achteraf De gemeten waarde van de elektrische geleidbaarheid nadat de conuspenetratietest en eventuele dissipatietesten zijn uitgevoerd.
name Elektrische geleidbaarheid vooraf De gemeten waarde van de elektrische geleidbaarheid voorafgaand aan de conuspenetratietest.
name Helling noord-zuid achteraf De gemeten waarde van de hellingshoek in noord-zuidelijke richting nadat de conuspenetratietest en eventuele dissipatietesten zijn uitgevoerd.
name Helling noord-zuid vooraf De gemeten waarde van de hellingshoek in noord-zuidelijke richting voorafgaand aan de conuspenetratietest.
name Helling oost-west achteraf De gemeten waarde van de hellingshoek in oost-westelijke richting nadat de conuspenetratietest en eventuele dissipatietesten zijn uitgevoerd.
name Helling oost-west vooraf De gemeten waarde van de hellingshoek in oost-westelijke richting voorafgaand aan de conuspenetratietest.
name Helling resultante achteraf De gemeten waarde van de resultante hellingshoek nadat de conuspenetratietest en eventuele dissipatietesten zijn uitgevoerd.
name Helling resultante vooraf De gemeten waarde van de resultante voorafgaand aan de conuspenetratietest.
name Plaatselijke wrijving achteraf De gemeten waarde van de plaatselijke wrijving nadat de conuspenetratietest en eventuele dissipatietesten zijn uitgevoerd.
name Plaatselijke wrijving vooraf De gemeten waarde van de plaatselijke wrijving voorafgaand aan de conuspenetratietest.
name Waterspanning u1 achteraf De gemeten waarde van de waterspanning u1 nadat de conuspenetratietest en eventuele dissipatietesten zijn uitgevoerd.
name Waterspanning u1 vooraf De gemeten waarde van de waterspanning u1 voorafgaand aan de conuspenetratietest.
name Waterspanning u2 achteraf De gemeten waarde van de waterspanning u2 nadat de conuspenetratietest en eventuele dissipatietesten zijn uitgevoerd.
name Waterspanning u2 vooraf De gemeten waarde van de waterspanning u2 voorafgaand aan de conuspenetratietest.
name Waterspanning u3 achteraf De gemeten waarde van de waterspanning u3 nadat de conuspenetratietest en eventuele dissipatietesten zijn uitgevoerd.
name Waterspanning u3 vooraf De gemeten waarde van de waterspanning u3 voorafgaand aan de conuspenetratietest.

Onvolledige fractiespecificatie - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Lutumgehalte Het gehalte aan minerale delen met een korrelgrootte kleiner dan 2 μm.
name Organische stofgehalte Het gehalte aan organische stof.
name Siltgehalte Het gehalte aan minerale delen met een korrelgrootte tussen 2 en 50 μm.
name Zandgehalte Het gehalte aan minerale delen met een korrelgrootte tussen 50 μm en 2 mm.

Putgeschiedenis - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Inrichtingsdatum put De datum waarop de inrichting van de grondwatermonitoringput is voltooid.
name Opruimingsdatum put De datum waarop de grondwatermonitoringput geheel of gedeeltelijk uit de ondergrond is verwijderd.

Registratiegeschiedenis - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Gecorrigeerd De aanduiding die aangeeft of er een verbetering in de gegevens van het object in de registratie ondergrond heeft plaatsgevonden.
name In onderzoek De aanduiding die aangeeft of het object door de registerbeheerder in onderzoek is genomen.
name In onderzoek sinds De datum en het tijdstip waarop de registerbeheerder het object in onderzoek heeft genomen.
name Registratiestatus De actuele fase van registratie waarin het object zich bevindt.
name Tijdstip laatste aanvulling De datum en het tijdstip waarop de laatste aanvulling op de gegevens in de registratie ondergrond is doorgevoerd.
name Tijdstip laatste correctie De datum en het tijdstip waarop de laatste verbetering in de gegevens van het object is doorgevoerd.
name Tijdstip registratie object De datum en het tijdstip waarop voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
name Tijdstip uit registratie genomen De datum en het tijdstip waarop het object uit registratie is genomen.
name Tijdstip voltooiing registratie De datum en het tijdstip waarop alle gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
name Tijdstip weer in registratie genomen De datum en het tijdstip waarop het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het uit registratie was genomen.
name Uit registratie genomen De aanduiding die aangeeft of de gegevens van het object door de registerbeheerder uit registratie zijn genomen.
name Weer in registratie genomen De aanduiding die aangeeft of het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het eerder uit registratie was genomen.

Registratiegeschiedenis - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Gecorrigeerd De aanduiding die aangeeft of er een verbetering in de gegevens van het object in de registratie ondergrond heeft plaatsgevonden.
name In onderzoek De aanduiding die aangeeft of het object door de registerbeheerder in onderzoek is genomen.
name In onderzoek sinds De datum en het tijdstip waarop de registerbeheerder het object in onderzoek heeft genomen.
name Registratiestatus De actuele fase van registratie waarin het object zich bevindt.
name Tijdstip laatste correctie De datum en het tijdstip waarop de laatste verbetering in de gegevens van het object is doorgevoerd.
name Tijdstip registratie object De datum en het tijdstip waarop er voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
name Tijdstip uit registratie genomen De datum en het tijdstip waarop het object uit registratie is genomen.
name Tijdstip voltooiing registratie De datum en het tijdstip waarop alle gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
name Tijdstip weer in registratie genomen De datum en het tijdstip waarop het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het uit registratie was genomen.
name Uit registratie genomen De aanduiding die aangeeft of de gegevens van het object door de registerbeheerder uit registratie zijn genomen.
name Weer in registratie genomen De aanduiding die aangeeft of het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het eerder uit registratie was genomen.

Registratiegeschiedenis - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Gecorrigeerd De aanduiding die aangeeft of er een verbetering in de gegevens van het object in de registratie ondergrond heeft plaatsgevonden.
name In onderzoek De aanduiding die aangeeft of het object door de registerbeheerder in onderzoek is genomen.
name In onderzoek sinds De datum en het tijdstip waarop de registerbeheerder het object in onderzoek heeft genomen.
name Registratiestatus De actuele fase van registratie waarin het object zich bevindt.
name Tijdstip laatste aanvulling De datum en het tijdstip waarop de laatste aanvulling op de gegevens in de registratie ondergrond is doorgevoerd.
name Tijdstip laatste correctie De datum en het tijdstip waarop de laatste verbetering in de gegevens van het object is doorgevoerd.
name Tijdstip registratie object De datum en het tijdstip waarop voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
name Tijdstip uit registratie genomen De datum en het tijdstip waarop het object uit registratie is genomen.
name Tijdstip voltooiing registratie De datum en het tijdstip waarop alle gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
name Tijdstip weer in registratie genomen De datum en het tijdstip waarop het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het uit registratie was genomen.
name Uit registratie genomen Wanneer de registerbeheerder een object uit registratie heeft genomen, zijn de gegevens niet langer beschikbaar voor andere afnemers dan bronhouder en dataleverancier. De registerbeheerder zal een object alleen bij hoge uitzondering uit registratie nemen en alleen na akkoord van de bronhouder. Aan de beslissing gaat een proces van zorgvuldige afweging vooraf en dat komt tot uitdrukking in de regel dat een object slechts een keer uit registratie kan worden genomen.
name Weer in registratie genomen De aanduiding die aangeeft of het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het eerder uit registratie was genomen.

Sondeerapparaat - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Afstand conus tot midden kleefmantel De afstand tussen de sondeerconuspunt en het midden van de kleefmantel.
name Conusdiameter De diameter van het cilindervormige deel van de sondeerconuspunt.
name Conustype De specificatie van het type en serienummer van de sondeerconus zoals door de fabrikant gegeven.
name Omschrijving De specificatie van het sondeerapparaat waarmee het sondeonderzoek is uitgevoerd.
name Oppervlakte conuspunt De oppervlakte van de basis van de kegel van de sondeerconuspunt.
name Oppervlakte kleefmantel De oppervlakte van de kleefmantel.
name Oppervlaktequotiënt conuspunt Het quotiënt van de doorsnede van de sondeerconus boven de sondeerconuspunt ter plaatse van de naad en de oppervlakte van de sondeerconuspunt.
name Oppervlaktequotiënt kleefmantel Het quotiënt van de doorsnede van de bovenste ring van de kleefmantel en de doorsnede van de onderste ring van de kleefmantel.

Sondeonderzoek - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Datum laatste bewerking De datum waarop de meetresultaten voor het laatst zijn bewerkt.
name Dissipatietest uitgevoerd De aanduiding die aangeeft of er een of meer dissipatietesten zijn uitgevoerd in het sondeonderzoek.
name Kwaliteitsklasse De klasse binnen de sondeernorm volgens welke het geotechnisch sondeeronderzoek is uitgevoerd.
name Sensorazimuth De hoek tussen het magnetische noorden en de richting van de sensor voor de helling x, zoals gemeten vanaf het magnetische noorden met de klok mee voorafgaand aan de conuspenetratietest.
name Sondeermethode De techniek die is gebruikt bij het uitvoeren van de metingen.
name Stopcriterium De reden waarom het sondeonderzoek op de bereikte diepte is gestopt.

Stijgbuisdeel - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Lengte stijgbuisdeel De lengte van het stijgbuisdeel van de monitoringbuis

Strooisellaag - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Bovengrens De verticale positie van de bovenkant van de strooisellaag.
name Horizontcode De code van de horizont waartoe het strooisel volgens de Nederlandse classificatie wordt gerekend.
name Ondergrens De verticale positie van de onderkant van de laag.
name Organische stofgehalte Het gehalte aan organische stof.
name Strooiselsoort De nadere aanduiding van de herkomst van het organisch materiaal waaruit de laag bestaat.

Terreintoestand - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Gedraineerd De aanduiding die aangeeft of het terrein tijdens het boren gedraineerd werd.
name Gemiddeld hoogste grondwaterspiegel Het gemiddeld hoogste niveau van de grondwaterspiegel zoals geschat voor de locatie van het booronderzoek.
name Gemiddeld laagste grondwaterspiegel Het gemiddeld laagste niveau van de grondwaterspiegel zoals geschat voor de locatie van het booronderzoek.
name Landgebruik Het doel waarvoor het land waarop de locatie van het booronderzoek ligt in gebruik is.

Toegepast materiaal - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Aanvulmateriaal buis Het materiaal waarmee de ruimte in de put rond de monitoringbuis is opgevuld.
name Buismateriaal De materialen waaruit de monitoringbuis bestaat.
name Lijm De lijm die gebruikt is om de delen van de monitoringbuis met elkaar te verbinden.

Traject - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Einddiepte De diepte waarop het sondeonderzoek is beëindigd.
name Voorgeboord tot De diepte tot waar is voorgeboord of voorgegraven.

Tussentijdse gebeurtenis - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Datum gebeurtenis De datum waarop de tussentijdse gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
name Naam gebeurtenis De benaming van de tussentijdse gebeurtenis.

Vast gesteentelaag - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Bovengrens De diepte van de bovenkant van de laag.
name Gesteentesoort De naam van het geconsolideerde gesteente.
name Horizontcode De code van de horizon waartoe het geconsolideerd gesteente volgens de Nederlandse classificatie wordt gerekend.
name Ondergrens De diepte van de onderkant van de laag.

Verdeling fijne fractie - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Lutumgehalte Het gehalte aan minerale delen met een korrelgrootte kleiner dan 2 μm.
name Siltgehalte Het gehalte aan minerale delen met een korrelgrootte tussen 2 en 50 μm.
name Zandgehalte Het gehalte aan minerale delen met een korrelgrootte tussen 50 μm en 2 mm.

Verwijderd traject - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Begindiepte De diepte vanaf waar het materiaal uit de ondergrond is verwijderd.
name Einddiepte De diepte tot waar het materiaal uit de ondergrond is verwijderd.

Verwijderde laag - Booronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Bovengrens De diepte van de bovenkant van de laag.
name Ondergrens De diepte van de onderkant van de laag.
name Verwijderd materiaal De omschrijving van het materiaal waaruit de verwijderde laag bestaat.

Verwijderde laag - Geotechnisch sondeeronderzoek

JSON Publiek domein
name description
name Beschrijving De specificatie van de samenstelling van de laag.
name Bovengrens De diepte van de bovenkant van de laag.
name Ondergrens De diepte van de onderkant van de laag.
name Volgnummer Het volgnummer van de laag.

Zandvang - Grondwatermonitoringput

JSON Publiek domein
name description
name Zandvanglengte De lengte van de zandvang.

Documentation