Dataset

Energie ondergrond

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Culture and recreation
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart bevat 1 lijn, die noord en zuid Zeeland van elkaar scheidt. De grens ligt ter hoogte van de Oosterschelde. Voor zowel geothermie, als voor gaswinning (Schaliegas, ECBM) geldt dat er (globaal) ten noorden van de Oosterschelde potentie in de diepe ondergrond is voor deze technieken. Ten zuiden van deze lijn is de potentie nihil. Dit heeft alles te maken met de geologie (samenstelling en ontstaansgeschiedenis van aanwezige laagpakketten). Potentie wil zeggen dat er in theorie mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van deze technieken, maar dat gaat gepaard met veel onzekerheden. Deze onzekerheden zijn groter dan in andere delen van Nederland. Dit komt omdat er in het verleden vanwege de afwezigheid van olie en gas maar weinig onderzoek is gedaan door de olie- en gasindustrie in Zeeland. Er is dus weinig informatie over de diepe ondergrond beschikbaar. Voor er concrete projecten ontwikkeld kunnen worden, zijn aanvullende en verdiepende studies noodzakelijk.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=bodem:geogwd_ondgrddievlk&styles=&bbox=10426.2822000012,357831.406199999,77732.9686999992,422663.218699999&width=768&height=739&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geogwd_ondgrddievlk

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wms?request=GetCapabilities

Diepe ondergrond

geogwd_ondgrddievlk

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/bodem/wfs?request=GetCapabilities

Diepe ondergrond