Dataset

Waterzuivering ondergrond

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
 • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Waterzuivering van de ondergrond gaat over verschillende aspecten en processen; denitrificatie, mobilisatie van metalen in het grondwatercompartiment en uitspoeling van metalen uit de bodem, biologische afbraak van verontreinigingen (bijv. olieverontreinigingen), afbraak van microbiologische verontreinigingen (bijv. virussen).

        Voor deze kaart kiezen we als voorbeeld van ‘waterzuivering van de ondergrond’ de potentie voor denitrificatie.
        De redoxtoestand van het grondwater geeft een eerste aanwijzing voor de potentie voor denitrificatie.

        De kaart is een landsdekkende puntenkaart die de gemiddelde redoxtoestand (in de tijd) in de bovenste filter van de grondwaterputlocatie weergeeft.

        De grondwatermonsters zijn ingedeeld in 4 klassen:
        • Aeroob en/of nitraathoudend grondwater,
        • Mix grondwater met nitraat en ijzer;
        • Anaeroob grondwater (gunstig voor denitrificatie);
        • Sterk anaeroob grondwater (gunstig voor denitrificatie);
        De criteria voor de indeling van de grondwatermonsters op redoxklasse staan beschreven (Vermooten et al., 2006) waarbij voor de leesbaarheid is gekozen om de categorie SO4-reducerend grondwater en SO4-gereduceerd/methanogeen grondwater samen te nemen in de categorie ‘Sterk anaeroob grondwater’.

        Daarnaast is hieronder een extra puntenkaart toegevoegd die de pH weergeeft voor dezelfde filters. De pH is een eerste aanwijzing van de mate waarin sporenelementen (bijv. zware metalen) wel of niet mobiel zijn. Het kan gaan om metalen die uit de bodem uitspoelen en om metalen die in het grondwatercompartiment gemobiliseerd raken bij bijvoorbeeld pyrietoxidatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/c1a7bc4a-4bd1-4202-a16f-21cd3ee82e68/attachments/DANK014_waterzuivering.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

d14_waterzuivering

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/ank/wfs?request=GetCapabilities

d14_waterzuivering

d14_waterzuivering

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/ank/wms?request=GetCapabilities

d14_waterzuivering

Downloads

DANK014_waterzuivering_ondergrond.zip

ZIP CC-BY (4.0)

DANK014_waterzuivering_ondergrond.zip