Dataset

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water, het influent, wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd. Het gezuiverde water wordt het effluent genoemd. Achtereenvolgens verwijdert men met een rooster of een afscheider de grovere deeltjes, dan in bezinktanks de fijnere deeltjes, en ten slotte de opgeloste stoffen. Behalve water komen andere stoffen vrij, met name slib, dat soms een nieuwe bestemming krijgt. De zuivering van afvalwater is ingekaderd in nationale en internationale regelgeving.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/api/records/11ea1053-0748-4847-95d3-63f1b473bc50/attachments/RWZI.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OpenData:RWZI

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/ows?SERVICE=WMS

RWZI

RWZI

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

RWZI

Data schemes

Feature catalogus rwzi

JSON Publiek domein
name code type description
name Global ID code GUID type VARCHAR description Global ID
name code rwzi code ZRWIDENT type VARCHAR description De code van het kunstwerk. De codering wordt aangeleverd door de afdeling Schoon Water.
name CBS code code IWS_ZIS_CBSCODE type NUMERIC description Codering Centraal Bureau voor de Statistiek
name naam code ZRWNAAM type VARCHAR description Naam van het kunstwerk
name soort code ZRWSRZUI type VARCHAR description Soort zuivering. mechanische inrichting (1): oxydatiebed, hoogbelast (5): oxydatiebed, laagbelast (6): aeratietank met bellen beluchting (10): aeratietank met puntbeluchter (11): aeratietank met borstelbeluchter (12): oxidatietank, discontinu (15): oxidatietank, continu (16): oxidatiesloot, discontinu (20): oxidatiesloot, klein, discontinu, wisselbenen (21): oxidatiesloot, klein, continu, kettingkast (22): oxidatiesloot, klein, continu, type niet eerder genoemd (23): oxidatiesloot, groot, carrousel (24): oxidatietank met tegenstroombeluchting(schreiberinstallatie) (25): compactinstallatie (30): rietveld/biezenveld (35): oxydatiebed, laagbelast, naast aeratietank (parallel) (40): oxydatiebed, hoogbelast, naast aeratietank (parallel) (41): oxydatiesloot naast carrousel (parallelinrichting) (42): oxydatiesloot hoogbelast naast oxidatiesloot laagbelast (43): oxydatiebed hoogbelast+oxydatiebed hoogbelast (tweetraps) (50): oxydatiebed laagbelast+oxydatiebed laagbelast (tweetraps) (51): oxydatiebed hoogbelast+aeratietank (tweetraps) (52): aeratietank+aeratietank (tweetraps) (55): oxydatietank+oxydatietank (tweetraps) (60): oxydatiebed+carrousel (tweetraps) (61): slibverwerkingsrichting (80): overig (99):
name type RWZI code ZRW_TYPE type VARCHAR description Het type RWZI. ZOD - ONDERDEEL ZPI - PROCESONDERDEEL INSTALLATIE ZRW - RWZI ZUI - ZUIVERINGS-INSTALLATIE
name datum in bedrijf code ZRWDATIN type DATE description De datum waarop de zuivering operationeel is geworden.
name datum uit bedrijf code ZRWDATUI type DATE description De datum waarop de zuivering buiten bedrijf is geworden.
name status code HEA_KWKSTATU type VARCHAR description De status van het kunstwerk. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig.
name huishoudens belasting inwoners equivalent code ZUIBELIH type NUMERIC description
name bedrijven belasting inwoners equivalent code ZUIBELIR type NUMERIC description
name recreatie belasting inwoners equivalent code ZUIBELII type NUMERIC description
name totale belasting inwoners equivalent code ZBRBELAS type NUMERIC description
name DWA dag debiet (m3/dag) code ZUIDAGAV type NUMERIC description Droog weer afvoer dag debiet in kubieke meters per dag
name DWA maximale aanvoer (m3/h) code ZUIAANMX type VARCHAR description Maximale droogweerafvoer in kubieke meters per uur
name RWA maximale hydraulische capaciteit (m3/h) code ZRWHYCAP type VARCHAR description Regen water afvoer, maximale hydraulische capaciteit in kubieke meters per uur
name eigenaar RWZI code HEA_IWS_EIGENAAR type VARCHAR description De eigenaar van de zuivering.
name opname wijze code HEA_OPNAME_WIJZE type VARCHAR description Wijze van inwinning van het kunstwerk door de gismedewerker.
name datum inventarisatie code HEA_DTM_INVENTARISATIE type DATE description Datum waarop het kunstwerk is geinventariseerd door de gismedewerker.
name datum object aangemaakt code CREATED_DATE type DATE description De datum waarop het kunstwerk is aangemaakt in de database.
name datum object gewijzigd code LAST_EDITED_DATE type DATE description Datum waarop het kunstwerk voor het laatst is aangepast.
name datum kopie bronsysteem code DATUM_LAADACTIE_ETL type DATETIME description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem.
name Primary Key code RECID type NUMERIC description Primary Key

Documentation

RWZI (Kennisbank waterschap Hunze en Aa's)

HTML Publiek domein
Download: https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-ed5ffd56-bf65-4797-bc4b-8612baa54c7e

WWW:LINK-1.0-http--link