Dataset

Search

12 datasets

 • Deze kaart laat voor heel Nederland zien waar de panden met platte daken liggen. Platte daken zijn van belang, omdat ze kunnen dienen als een groen dak of een waterdak. Planten op het dak houden het r...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 10/04/2021
  Theme: Nature and environment
 • Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een riool...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Water
 • Locatie van de rioleringen in de gemeente Tholen.

  Data owner: Tholen
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Spatial planning, Organisation and policy
 • Locatie en gegevens over de rioolputten in de openbare ruimte van Hollands Kroon.

  Data owner: Hollands Kroon
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Space and infrastructure
 • Dataset

  Rioolleidingen

  Locatie en gegevens over de rioolleidingen in de openbare ruimte van Hollands Kroon.

  Data owner: Hollands Kroon
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Space and infrastructure
 • Betreft grenzen van de rioolstelsels en/of gebieden.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 10/04/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Overzicht van de ouderdom van het riool

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 10/04/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond, met als gevolg het in stand houden van een grondwate...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 10/04/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een sys...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 10/04/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Deze datalaag bevat een tweetal datasets wat betreft het rioleringsstelsel van de Gemeente Dronten, namelijk de strengen en de kolken. Bij beide datasets zijn het aanlegjaar en type raadpleegbaar.

  Data owner: Dronten
  Bijgewerkt: 10/04/2021
  Theme: Space and infrastructure