Dataset

Kenmerken van rioolwaterzuiveringsinstallaties (01-01-1990 - 01-01-2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit databestand bevat gegevens van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). De installaties zijn in beheer en onderhoud bij de waterschappen of hoogheemraadschappen van Nederland. In dit bestand zijn de belangrijkste kenmerken van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, zoals type zuivering en de typen van diverse processtappen, opgenomen. Ook zijn er aanduidingen voor de ligging van de rwzi, zoals provincie, waterschap en gemeente.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Integrale enquête onder de waterkwaliteitsbeheerders in Nederland. De enquête wordt gehouden namens een aantal andere instanties, waaronder Rijkswaterstaat, RIVM en het samenwerkingsverband in het kader van de Emissieregistratie. Voornamelijk elektronische enquête. Berichtgevers zijn alle 23 regionale waterkwaliteitsbeheerders (water- en zuiveringsschappen). Deze organisaties beheren circa 340 rwzi's.

Populatie

Openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in beheer bij waterschappen of hoogheemraadschappen

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020a342

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier