Dataset

Richtlijn Stedelijk Afvalwater - rioolwaterzuiveringsinstallaties Nederland EU2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Organisation and policy
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Richtlijn Stedelijk Afvalwater rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) zoals gerapporteerd naar de Europese Commissie tbv EU rapportage Stedelijk Afvalwater 2022

Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/20228f5e-f4c4-4c92-b866-94eb2cb38516/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

richtlijn_stedelijkafvalwater

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/richtlijn_stedelijkafvalwater/MapServer

accesPoint

richtlijn_stedelijkafvalwater

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/richtlijn_stedelijkafvalwater/FeatureServer

accesPoint

rsa_rwzi

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/richtlijn_stedelijkafvalwater/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

richtlijn_stedelijkafvalwater:rsa_rwzi

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/richtlijn_stedelijkafvalwater/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads