Dataset

Aankoop, productie en verbruik van soorten energie bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (vanaf 01-01-2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit databestand bevat gegevens over de aankoop, het verbruik en de productie van energie bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende soorten brandstoffen en verbruikstoepassingen. De gegevens zijn bschikbaar in zowel fysieke hoeveelheden (m3, kwh) als in de standaard energiemaat (Joule). Van diverse omzettingsprocessen worden voorts de rendementen gegeven. De energiegegevens zijn opgesplitst naar de 3 hoofdprocessen transport van afvalwater, zuivering van afvalwater en slibontwatering.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Integrale enquête onder de waterkwaliteitsbeheerders in Nederland. De enquête wordt gehouden namens een aantal andere instanties, waaronder Rijkswaterstaat, RIVM en het samenwerkingsverband in het kader van de Emissieregistratie. Voornamelijk elektronische enquête. Berichtgevers zijn alle 21 regionale waterkwaliteitsbeheerders (water- en zuiveringsschappen). Deze organisaties beheren circa 330 rwzi's.

Populatie

Openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) bij waterschappen of hoogheemraadschappen

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b331e

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier