Dataset

Aankoop, productie en verbruik van soorten energie bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (01-01-2011 - 01-01-2016)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit databestand bevat gegevens over de aankoop, het verbruik en de productie van energie bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende soorten brandstoffen en verbruikstoepassingen. De gegevens zijn bschikbaar in zowel fysieke hoeveelheden (m3, kwh) als in de standaard energiemaat (Joule). Van diverse omzettingsprocessen worden voorts de rendementen gegeven. De energiegegevens zijn opgesplitst naar de 3 hoofdprocessen transport van afvalwater, zuivering van afvalwater en slibontwatering.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Integrale enquête onder de waterkwaliteitsbeheerders in Nederland. De enquête wordt gehouden namens een aantal andere instanties, waaronder Rijkswaterstaat, RIVM en het samenwerkingsverband in het kader van de Emissieregistratie. Voornamelijk elektronische enquête. Berichtgevers zijn alle 23 regionale waterkwaliteitsbeheerders (water- en zuiveringsschappen). Deze organisaties beheren circa 340 rwzi's.

Populatie

Openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) bij waterschappen of hoogheemraadschappen

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020adc8

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset