Datasets

6 datasets

 • Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer en een kolom met de datum van aanmaken van het bestand, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in N...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 12/30/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • De signaleringskaart riolering (traces) signaleert de locatie en de leeftijd van riolering. Op basis van het aanlegjaar zijn de rioleringen verdeeld in 4 leeftijdsklassen. Er is gebruik gemaakt van op...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De signaleringskaart riolering signaleert op buurtniveau (gebiedsgrenzen volgens CBS) hoeveel procent van de riolering ouder is dan 50 jaar. De levensduur van riolering loopt sterk uiteen en kan oplop...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De signaleringskaart riolering signaleert op buurtniveau (gebiedsgrenzen volgens CBS) hoeveel procent van de riolering ouder is dan 50 jaar. De levensduur van riolering loopt sterk uiteen en kan oplop...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De signaleringskaart riolering (traces) signaleert de locatie en de leeftijd van riolering. Op basis van het aanlegjaar zijn de rioleringen verdeeld in 4 leeftijdsklassen. Er is gebruik gemaakt van op...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een riool...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water