Organization

Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)

Permanent linkCopied
Waterschap gaat over het beheergebied dat ligt in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen. Het hoort bij het stroomgebied Nedereems
Logo Waterschap Hunze en Aa's

118 datasets

 • Dataset

  Kabel

  Kabels, buisleidingen en andere elementen onder of boven de grond in gebruik voor transport van energie of materie. Herkomst definitie: Aquo. Het betreft hier alleen kabels in beheer en eigendom van h...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Industry
 • Dataset

  Gemaal

  Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan ...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 05/23/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Coupure

  Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is. Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 04/23/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Put

  Verticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Hoofdwatergang

  Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen. Een aanduiding van de onderver...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Persleiding

  Een persleiding is de leiding die wordt aangesloten op de perszijde van de pomp. De diameter van de persleiding wordt bepaald door het debiet. De snelheid is van cruciaal belang. Bij vuilwaterpompen d...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Voorde

  Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die waterloop. Herkomst definitie: Aquo.

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Rioolgemaal

  Een technische installatie ten behoeve van het op-/ of verpompen van afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of naar andere rioleringsnetwerken. Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Locaties waar een melding ontvangen is over het mogelijk niet overeenkomen van de fysieke werkelijkheid met de in geografische registraties opgenomen gegevens. De bronhouder heeft de plicht om melding...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Zonering (waterstaatkundig): Een zone gelegen langs/op een oppervlaktewater/waterkering met een juridische status die uit de keur voortvloeit. Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water