type-icon

Organisatie

Waterschap Hunze en Aa's

Permanente linkGekopiƫerd
 • Datasets

96 datasets

 • rgb zomerluchtfoto van 2013 met een resolutie van 25 cm

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Bodem
 • type-icon

  Dataset

  Persleiding

  Een persleiding is de leiding die wordt aangesloten op de perszijde van de pomp. De diameter van de persleiding wordt bepaald door het debiet. De snelheid is van cruciaal belang. Bij vuilwaterpompen d...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Water
 • Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • rgb zomerluchtfoto van 2012 met een resolutie van 25 cm

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Bodem
 • type-icon

  Dataset

  Aquaduct

  Een kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd. Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Water
 • RGB voorjaarsluchtfoto van 2011 met een resolutie van 25cm.

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Bodem
 • Uit de overlap van de 10 cm stereo beelden van de voorjaarsvlucht van 2019 zijn 20 cm puntenwolken gegenereerd middels Semi Global Matching. De overlappen zijn samengevoegd en geconverteerd naar een 1...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Bodem
 • type-icon

  Dataset

  Vaste dam

  Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen. Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Water
 • Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een riool...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Water
 • type-icon

  Dataset

  Coupure

  Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is. Herkomst definitie: Aquo

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Water

Filter je resultaten