Datasets

50 datasets

 • Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van de Netbeheerder. Om de privacy te waarborgen worden deze gegevens geaggregee...

  Data owner: Enexis (Overig)
  Updated: 01/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Gebiedsindeling van de Netbeheerders van Elektriciteit, Gas, Water, Warmte en Media. Op basis van deze indeling worden aanvragen voor nieuwe aansluitingen in behandeling genomen door de verantwoordeli...

  Data owner: Stichting Mijnaansluiting.nl (Overig)
  Updated: 11/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • De thermische energie uit oppervlaktewater van waterlopen en plassen (EOW) kan in combinatie met Warmte en Koude Opslagsystemen (WKO) worden ingezet voor het duurzaam koelen van gebouwen. Hiervoor zal...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 06/01/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dit is de dataset t.b.v. gegevensverstrekking door INSPIRE voor het thema 'Vergunningen'. De dataset bevat de aangevraagde vergunningen en de door het ministerie van Economische zaken uitgegeven vergu...

  Data owner: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
  Updated: 03/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Kunstwerken Gemalen (en andere kunstwerken) kunnen voorzien worden van warmtewisselaars waarmee warmte gewonnen kan worden uit de waterstroom. Hiermee kan met een kleine investering een zeer hoog warm...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 02/25/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De thermische energie uit oppervlaktewater van waterlopen en plassen (EOW) kan in combinatie met Warmte en Koude Opslagsystemen (WKO) worden ingezet voor het duurzaam verwarmen van gebouwen. Hiervoor ...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 02/25/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Kunstwerken Gemalen (en andere kunstwerken) kunnen voorzien worden van warmtewisselaars waarmee koude gewonnen kan worden uit de waterstroom. Hiermee kan met een kleine investering een zeer hoog koel ...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 02/25/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  OVL Utrecht

  Lichtmasten (lantaarnpalen) in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: type; wijk; buurt; straat; geocoordinaten (X en Y).

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Hier vindt u de assetdata van Enexis en een nadere toelichting over hoe u de gegevens kunt uitlezen. De bestanden zijn groter van 200 MB, afhankelijk van uw internetverbinding kan het dus even duren v...

  Data owner: Enexis (Overig)
  Updated: 01/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Dataset mbt geschiktheid van Utrechtse woningen voor zonnepanelen op postcode 4 niveau (bijv 3514) in de categorieen minder geschikt, geschikt en zeer geschikt in aantallen en percentages. In deze dat...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results