Dataset

Energie uit oppervlaktewater (EOW) | Koude - Gemalen, Stuwen en diepe plassen (Dataset)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 02/25/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kunstwerken Gemalen (en andere kunstwerken) kunnen voorzien worden van warmtewisselaars waarmee koude gewonnen kan worden uit de waterstroom.

Hiermee kan met een kleine investering een zeer hoog koel vermogen worden opgewekt. Deze koude (5 - 9 °C) wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO waarmee het in de zomer beschikbaar komt en kan worden ingezet voor koeling voor afnemers van koude in de nabijheid van een kunstwerk.

Diepe plassen Het water van “diepe”plassen (>18 meter) kan worden ingezet voor het duurzaam koelen van gebouwen. Het koude water (4 – 8 °C) uit de diepte van een plas blijft geïsoleerd en biedt hiermee een duurzame bron van koeling.

Door deze koude in de zomer op te pompen en in te zetten voor het koelen van gebouwen of processen kan een energiebesparing worden gerealiseerd van 90% voor afnemers van koude in de nabijheid van een diepe plas.

Beschrijving De dataset beschrijft het economisch winbaar potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater ten opzichte van de huidige koudevraag gecorrigeerd voor de bodemopslagcapaciteit voor WKO uitgedrukt in geschiktheidsklassen (matig geschikt, redelijk geschikt, geschikt, zeer geschikt, uitstekend geschikt) van een locatie binnen een straal van 1.000 meter van kunstwerken en diepe plassen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/89567cc1-8516-4ca3-ba88-496879de53c7/attachments/KoudeUitGemalenStuwen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

KoudeUitGemalenStuwen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

KoudeUitGemalenStuwen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?request=GetCapabilities

KoudeUitGemalenStuwen