Dataset

Energie uit oppervlaktewater (EOW) | Warmte - Gemalen en Stuwen (Dataset)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kunstwerken Gemalen (en andere kunstwerken) kunnen voorzien worden van warmtewisselaars waarmee warmte gewonnen kan worden uit de waterstroom.

Hiermee kan met een kleine investering een zeer hoog warmte vermogen worden opgewekt. Deze warmte (15 - 25 °C) wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO waarmee het in de winter beschikbaar komt en kan worden ingezet voor verwarming met behulp van een warmtepomp aan afnemers van warmte in de nabijheid van een kunstwerk.

Beschrijving De dataset beschrijft het economisch winbaar potentieel van energie uit oppervlaktewater ten opzichte van de huidige warmtevraag gecorrigeerd voor de bodemopslagcapaciteit voor WKO uitgedrukt in geschiktheidsklassen (matig geschikt, redelijk geschikt, geschikt, zeer geschikt, uitstekend geschikt) van een locatie binnen een straal van 1.000 meter van kunstwerken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/525663c1-5640-4935-8020-11c159dc2501/attachments/WarmteUitGemalenStuwen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WarmteUitGemalenStuwen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?request=GetCapabilities&service=WfS

accessPoint

WarmteUitGemalenStuwen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?request=GetCapabilities

accessPoint