Dataset

Energie uit oppervlaktewater (EOW) | Koude - waterlopen en plassen (Dataset)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De thermische energie uit oppervlaktewater van waterlopen en plassen (EOW) kan in combinatie met Warmte en Koude Opslagsystemen (WKO) worden ingezet voor het duurzaam koelen van gebouwen. Hiervoor zal een pompinstallatie met een warmtewisselaar in de nabijheid van de afnemer worden geplaatst waarmee in de winter met een klein temperatuursverschil (+3 °C) koude uit het water wordt gewonnen. Deze koude (5 - 9 °C) wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO waarmee het in de zomer beschikbaar komt en kan worden ingezet voor koeling.

De dataset beschrijft het economisch winbaar potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater ten opzichte van de huidige koudevraag gecorrigeerd voor de bodemopslagcapaciteit voor WKO uitgedrukt in geschiktheidsklassen (matig geschikt, redelijk geschikt, geschikt, zeer geschikt, uitstekend geschikt) van een locatie binnen een straal van 100 meter van waterlopen en plassen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/c36c462c-fd18-492a-bb03-0c97eba06803/attachments/KoudeUitWaterlopenPlassen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

KoudeUitWaterlopenPlassen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?request=GetCapabilities

KoudeUitWaterlopenPlassen

WarmteAtlas:AquathermieOpenWater

OGC:WFS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?request=GetCapabilities

AquathermieOpenWater