Dataset

Energie uit oppervlaktewater (EOW) | Warmte - waterlopen en plassen (Dataset)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Updated 02/25/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

De thermische energie uit oppervlaktewater van waterlopen en plassen (EOW) kan in combinatie met Warmte en Koude Opslagsystemen (WKO) worden ingezet voor het duurzaam verwarmen van gebouwen. Hiervoor zal een pompinstallatie met een warmtewisselaar in de nabijheid van de afnemer worden geplaatst waarmee in de zomer met een klein temperatuursverschil (-3 °C) warmte uit het water wordt gewonnen. Deze warmte (15 - 25 °C) wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO waarmee het in de winter beschikbaar komt en kan worden ingezet voor verwarming met behulp van een warmtepomp. Door deze pompinstallatie slim te integreren in het bestaande watersysteem kunnen voordelen worden behaald in waterkwaliteit (doorspoeling en afkoeling) en zoetwatervoorziening.

De dataset beschrijft het economisch winbaar potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater ten opzichte van de huidige warmtevraag gecorrigeerd voor de bodemopslagcapaciteit voor WKO uitgedrukt in geschiktheidsklassen (matig geschikt, redelijk geschikt, geschikt, zeer geschikt, uitstekend geschikt) van een locatie binnen een straal van 100 meter van waterlopen en plassen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/4f17c857-744c-4c1f-a94a-b2cd28e93661/attachments/WarmteUitWaterlopenPlassen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WarmteUitWaterlopenPlassen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?&request=GetCapabilities&service=Wms

WarmteUitWaterlopenPlassen

WarmteUitWaterlopenPlassen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?request=GetCapabilities

accessPoint