type-icon

Dataset

Energie uit oppervlaktewater (EOW) | Warmte - waterlopen en plassen (Dataset)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bijgewerkt 27-02-2021
Licentie Publiek domein
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

De thermische energie uit oppervlaktewater van waterlopen en plassen (EOW) kan in combinatie met Warmte en Koude Opslagsystemen (WKO) worden ingezet voor het duurzaam verwarmen van gebouwen. Hiervoor zal een pompinstallatie met een warmtewisselaar in de nabijheid van de afnemer worden geplaatst waarmee in de zomer met een klein temperatuursverschil (-3 °C) warmte uit het water wordt gewonnen. Deze warmte (15 - 25 °C) wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO waarmee het in de winter beschikbaar komt en kan worden ingezet voor verwarming met behulp van een warmtepomp. Door deze pompinstallatie slim te integreren in het bestaande watersysteem kunnen voordelen worden behaald in waterkwaliteit (doorspoeling en afkoeling) en zoetwatervoorziening.

De dataset beschrijft het economisch winbaar potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater ten opzichte van de huidige warmtevraag gecorrigeerd voor de bodemopslagcapaciteit voor WKO uitgedrukt in geschiktheidsklassen (matig geschikt, redelijk geschikt, geschikt, zeer geschikt, uitstekend geschikt) van een locatie binnen een straal van 100 meter van waterlopen en plassen.

Contactinformatie
Naam: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
E-mail: klantcontact@rvo.nl
Website: https://www.iftechnology.nl
Telefoon: +31 (0) 26 - 35 35 555

Webservice

WarmteUitWaterlopenPlassen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://rvo.b3p.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?&request=GetCapabilities&service=Wms

WarmteUitWaterlopenPlassen

WarmteUitWaterlopenPlassen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://rvo.b3p.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?

WarmteUitWaterlopenPlassen