Dataset

Energie uit oppervlaktewater (EOW) | Koude - Gemalen, Stuwen en diepe plassen (Dataset)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Kunstwerken Gemalen (en andere kunstwerken) kunnen voorzien worden van warmtewisselaars waarmee koude gewonnen kan worden uit de waterstroom.

Hiermee kan met een kleine investering een zeer hoog koel vermogen worden opgewekt. Deze koude (5 - 9 °C) wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO waarmee het in de zomer beschikbaar komt en kan worden ingezet voor koeling voor afnemers van koude in de nabijheid van een kunstwerk.

Diepe plassen Het water van “diepe”plassen (>18 meter) kan worden ingezet voor het duurzaam koelen van gebouwen. Het koude water (4 – 8 °C) uit de diepte van een plas blijft geïsoleerd en biedt hiermee een duurzame bron van koeling.

Door deze koude in de zomer op te pompen en in te zetten voor het koelen van gebouwen of processen kan een energiebesparing worden gerealiseerd van 90% voor afnemers van koude in de nabijheid van een diepe plas.

Beschrijving De dataset beschrijft het economisch winbaar potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater ten opzichte van de huidige koudevraag gecorrigeerd voor de bodemopslagcapaciteit voor WKO uitgedrukt in geschiktheidsklassen (matig geschikt, redelijk geschikt, geschikt, zeer geschikt, uitstekend geschikt) van een locatie binnen een straal van 1.000 meter van kunstwerken en diepe plassen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/89567cc1-8516-4ca3-ba88-496879de53c7/attachments/KoudeUitGemalenStuwen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

KoudeUitGemalenStuwen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

KoudeUitGemalenStuwen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

http://www.warmteatlas.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?request=GetCapabilities

KoudeUitGemalenStuwen