type-icon

Dataset

Energie uit oppervlaktewater (EOW) | Koude - Gemalen, Stuwen en diepe plassen (Dataset)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Kunstwerken
Gemalen (en andere kunstwerken) kunnen voorzien worden van warmtewisselaars waarmee koude gewonnen kan worden uit de waterstroom.

Hiermee kan met een kleine investering een zeer hoog koel vermogen worden opgewekt. Deze koude (5 - 9 °C) wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO waarmee het in de zomer beschikbaar komt en kan worden ingezet voor koeling voor afnemers van koude in de nabijheid van een kunstwerk.

Diepe plassen
Het water van “diepe”plassen (>18 meter) kan worden ingezet voor het duurzaam koelen van gebouwen. Het koude water (4 – 8 °C) uit de diepte van een plas blijft geïsoleerd en biedt hiermee een duurzame bron van koeling.

Door deze koude in de zomer op te pompen en in te zetten voor het koelen van gebouwen of processen kan een energiebesparing worden gerealiseerd van 90% voor afnemers van koude in de nabijheid van een diepe plas.

Beschrijving
De dataset beschrijft het economisch winbaar potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater ten opzichte van de huidige koudevraag gecorrigeerd voor de bodemopslagcapaciteit voor WKO uitgedrukt in geschiktheidsklassen (matig geschikt, redelijk geschikt, geschikt, zeer geschikt, uitstekend geschikt) van een locatie binnen een straal van 1.000 meter van kunstwerken en diepe plassen.

Contactinformatie
Naam: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
E-mail: klantcontact@rvo.nl
Website: https://www.iftechnology.nl
Telefoon: +31 (0) 26 - 35 35 555

Webservice

KoudeUitGemalenStuwen

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

http://rvo.b3p.nl/geoserver/WarmteAtlas/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

KoudeUitGemalenStuwen

KoudeUitGemalenStuwen

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

http://rvo.b3p.nl/geoserver/WarmteAtlas/wms?

KoudeUitGemalenStuwen