Dataset

Omgevingsvisie 2018 - Oppervlaktewaterlichamen Waterlopen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Waterlopen. De waterlopen maken onderdeel uit van de oppervlaktewaterlichamen uit de Kaderrichtlijn water. Kaart Robuust en klimaatbestendig watersysteem.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV18_K9_OPPWATER_WATERLOOP_L

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Omgevingsvisie 2018 - Oppervlaktewaterlichamen Waterlopen

GBI_AOV18_K9_OPPWATER_WATERLOOP_L

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Omgevingsvisie 2018 - Oppervlaktewaterlichamen Waterlopen