Organisatie

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

Permanente linkGekopiƫerd

22 datasets

 • Dataset

  Bodemloket

  De overheid heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen (via bodemonderzoek) of te herstellen (via bodemsanering). Bij het Bodemloket krijgt u hier in...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De kaart geeft aan waar bodemgegevens beschikbaar zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie gebiedstypen: Rood gearceerd: geen gegevens in bodemloket Blauw gearceerd: Eigen website beschikbaar N...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem, Economie, Ruimtelijke ordening
 • Deze dataset bevat de locaties van zoutproductieputten en zoutvelden. Omdat de vorm van de zoutcavernes in de tijd wijzigen worden zij als een punt weergegeven. De dataset bevat de cumulatieve zoutpro...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Economie
 • Deze dataset toont de geologische afzettingen, aan of nabij het maaiveld tot een diepte van ca. 5m.

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Bodem
 • Deze dataset, uit 2006, geeft informatie over de bodem-fysische gelaagdheid van de bodem tot ca. 1.20 meter diepte. Er worden 23 verschillende eenheden onderscheiden. Elke eenheid representeert een bo...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Bodem
 • Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de Nederlandse ondergrond tot een diepte van ongeveer 50 meter onder maaiveld. Het model is feitelijk de bovenkant van de modellen D...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Bodem
 • Gegevens over grondwaterstandsonderzoek (Groundwaterlevel data in het Engels) zijn opgeslagen in de basisregistratie ondergrond (BRO). Het registratieobject grondwaterstandonderzoek bevat de metingen ...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Bodem
 • Het Digital Geological Model (DGM) v1.3 is een door TNO Geological Survey of the Netherlands ontwikkeld digitaal model van de ondergrond van het Nederlandse vasteland tot een diepte van ca. 500 meter....

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 29-03-2021
  Thema: Bodem
 • Dit is de dataset ten behoeve van gegevensverstrekking door INSPIRE voor het thema 'Menselijke gezondheid en veiligheid'. Deze dataset is gebaseerd op gegevens afkomstig uit BRO-VPTP (Van Peilbuis tot...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 29-03-2021
  Thema: Gezondheidsrisico's
 • Dataset

  WBB Punten

  Overheden ontvangen bij het uitvoeren van hun wettelijke taken veel informatie over de bodem. Voldoet de bodemkwaliteit niet aan de wet en vormt verontreiniging een bedreiging voor mens, dier of ecosy...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
  Bijgewerkt: 29-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem, Economie, Ruimtelijke ordening