Dataset

Basisregistratie: Adressen en Gebouwen (BAG) [DONL]

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Basisregister

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Sluiten

De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening ( BAG LV).

Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is systeemverantwoordelijk voor de BAG.

Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV).

De BAG bevat informatie over 5 objectsoorten: panden, verblijfsobjecten, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen zijn onder andere status, oppervlak, geometrie, x-y-coordinaat, bouwjaar en gebruiksdoel. De BAG bevat deze gegevens van alle panden in Nederland.

Hergebruik: beschikbaar, met beperking: voor private partijen worden verstrekkingskosten in rekening gebracht. Kijk op www.kadaster.nl/bag voor een actueel leverschema en bijbehorende verstrekkingskosten.

Op het Geoforum is veel meer informatie te vinden over de BAG en kunt u direct vragen stellen aan andere hergebruikers: https://geoforum.nl/c/datasets/bag

Bestemmingspagina: https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Gerelateerde bronnen

Deze dataset is gebaseerd op

Vergelijkbare datasets

Voorbeelden

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Webservices

BAG Geo webservices

OGC:WFS Publiek domein

https://bag.basisregistraties.overheid.nl/geo-services/-/article/basisregistraties-adressen-en-gebouwen-bag-#45586132c8c0e0a5d4fcae62167471bf

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. In de URL een overzicht van de beschikbare varianten.

Downloads

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) API

JSON Publiek domein

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

Documentatie