Dataset

Basisregistratie: Adressen en Gebouwen (BAG) [DONL]

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening ( BAG LV).

Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is systeemverantwoordelijk voor de BAG.

Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV).

De BAG bevat informatie over 5 objectsoorten: panden, verblijfsobjecten, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen zijn onder andere status, oppervlak, geometrie, x-y-coordinaat, bouwjaar en gebruiksdoel. De BAG bevat deze gegevens van alle panden in Nederland.

Hergebruik: beschikbaar, met beperking: voor private partijen worden verstrekkingskosten in rekening gebracht. Kijk op www.kadaster.nl/bag voor een actueel leverschema en bijbehorende verstrekkingskosten.

Op het Geoforum is veel meer informatie te vinden over de BAG en kunt u direct vragen stellen aan andere hergebruikers: https://geoforum.nl/c/datasets/bag

Landing page: https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

This dataset is based on

Comparable datasets

Examples

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Webservices

BAG Geo webservices

OGC:WFS Publiek domein

https://bag.basisregistraties.overheid.nl/geo-services/-/article/basisregistraties-adressen-en-gebouwen-bag-#45586132c8c0e0a5d4fcae62167471bf

Deze dataset bevat verschillende soorten geo services. In de URL een overzicht van de beschikbare varianten.

Downloads

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) API

JSON Publiek domein

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

Data schemes

Ligplaats

JSON Publiek domein
name description
name Documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een ligplaats heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
name Documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een ligplaats heeft plaatsgevonden.
name Geometrie De tweedimensionale geometrische representatie van de omtrekken van een ligplaats
name Status De fase van de levenscyclus van een ligplaats waarin de betreffende ligplaats zich bevindt.
name Identificatie De unieke aanduiding van een ligplaats.
name Geconstateerd Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een ligplaats in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.

Openbare ruimte

JSON Publiek domein
name description
name Documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een openbare ruimte heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
name Relatie: ligt in gerelateerde woonplaats Een openbare ruimte ligt in een woonplaats.
name Status De fase van de levenscyclus van een openbare ruimte waarin de betreffende openbare ruimte zich bevindt.
name Identificatie De unieke aanduiding van een openbare ruimte.
name Naam De naam die aan een openbare ruimte is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit.
name Type De aard van de als zodanig benoemde openbare ruimte.
name Documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of verwijdering van gegevens ten aanzien van een openbare ruimte heeft plaatsgevonden.
name Geconstateerd Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een openbare ruimte in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.

Adresseerbaar object

JSON Publiek domein
name description
name Heeft als hoofdadres Een adresseerbaar object heeft als hoofdadres een nummeraanduiding.
name Identificatie van een adresseerbaarobject De Identificatie van een adresseerbaarobject.
name Heeft als nevenadres Een adresseerbaar object heeft als nevenadres een nummeraanduiding.

Verblijfsobject

JSON Publiek domein
name description
name Documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een verblijfsobject heeft plaatsgevonden.
name Geconstateerd Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een verblijfsobject in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
name Geometrie De minimaal tweedimensionale geometrische representatie van een verblijfsobject
name Documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
name Status De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject waarin het betreffende verblijfsobject zich bevindt.
name Identificatie De unieke aanduiding van een verblijfsobject.
name Relatie: maakt deel uit van gerelateerd pand Een verblijfsobject maakt onderdeel uit van een pand.
name Gebruiksdoel Een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject zoals in de vergunning is opgenomen of bij constatering is vastgesteld.
name Oppervlakte De gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject in gehele vierkante meters

Nummeraanduiding

JSON Publiek domein
name description
name Documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een nummeraanduiding heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
name Relatie: ligt in gerelateerde woonplaats Een adresseerbaar object ligt in een woonplaats.
name IdentificatieVanNummeraanduiding De unieke aanduiding van een nummeraanduiding.
name Huisletter Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.
name Relatie: ligt aan gerelateerde openbare ruimte Een adresseerbaar object ligt aan een openbare ruimte.
name Type adresseerbaar object De aard van het object waaraan een nummeraanduiding is toegekend.
name Geconstateerd Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een nummeraanduiding in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
name Huisnummertoevoeging Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.
name Documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een nummeraanduiding heeft plaatsgevonden.
name Postcode De door PostNL vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer.
name Status De fase van de levenscyclus van een nummeraanduiding waarin de betreffende nummeraanduiding zich bevindt.
name Huisnummer Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.

Pand

JSON Publiek domein
name description
name Documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een pand heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
name Documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een pand heeft plaatsgevonden.
name Geconstateerd Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een pand in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
name Identificatie De unieke aanduiding van een pand.
name Status De fase van de levenscyclus van een pand waarin het betreffende pand zich bevindt.
name Geometrie De minimaal tweedimensionale geometrische representatie van het bovenzicht van de omtrekken van een pand.
name Oorspronkelijk bouwjaar De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of zal worden opgeleverd.

Woonplaats

JSON Publiek domein
name description
name Geconstateerd Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een woonplaats in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.
name Documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een woonplaats heeft plaatsgevonden.
name Status De fase van de levenscyclus van een woonplaats, waarin de betreffende woonplaats zich bevindt.
name Naam De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen woonplaats.
name Documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een woonplaats heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
name Identificatie De unieke aanduiding van een woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel.
name Geometrie De tweedimensionale geometrische representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van een woonplaats.

Standplaats

JSON Publiek domein
name description
name Status De fase van de levenscyclus van een standplaats waarin de betreffende standplaats zich bevindt.
name Identificatie De unieke aanduiding van een standplaats.
name Documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een standplaats heeft plaatsgevonden.
name Documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.
name Geometrie De tweedimensionale geometrische representatie van de omtrekken van een standplaats.
name Geconstateerd Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een standplaats in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.

Documentation